Informavimas ir konsultavimas 

Informavimas

Jeigu Jūs ieškote informacijos apie laisvas darbo vietas, padėtį darbo rinkoje ar norite įgyti paklausią darbo rinkoje kvalifikaciją, atvykite į teritorinę darbo biržą ir Jums suteiksime informaciją visais su darbo rinka susijusiais klausimais. Teritorinėse darbo biržose informacija darbo ieškantiems asmenims teikiama: individualiai, grupėms, tiesiogiai ar nuotoliniu būdu (telefonu, el. paštu, internetu ir kt.).

Teritorinės darbo biržos specialistai Jus informuos apie:

  • padėtį darbo rinkoje ir jos pokyčių prognozes;

  • laisvas darbo vietas ir pretendentams keliamus reikalavimus, darbo pobūdį, funkcijas ir apmokėjimo sąlygas;

  • profesijos pasirinkimą, joms keliamus reikalavimus, mokymosi ir studijų galimybes;

  • profesinį mokymą, kvalifikacijas, jų įgijimo, tobulinimo ir persikvalifikavimo sąlygas ir tvarką, kvalifikacijų paklausą ir jų poreikių prognozes;

  • darbo rinkos paslaugas ir jų teikimo tvarką;

  • užimtumo rėmimo priemones ir dalyvavimo jose sąlygas;

  • darbo paiešką (elektronines paslaugas, EURES), profesinės karjeros galimybes.

Jei šios informacijos norite ieškoti savarankiškai, Jūsų paslaugoms prie teritorinių darbo biržų ar jų patalpose sukurti atviro informavimo padaliniai, Jaunimo darbo centrai, darbo biržos atviro informavimo terminalai, informaciniai stendai. Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje Jūs galite pasinaudoti elektroninėmis paslaugomis. Jums siūlome didžiausią šalyje laisvų darbo vietų ir darbo ieškančiųjų asmenų duomenų bazę. Darbo pasiūlymus, kurie registruojami kiekvieną dieną, Jums patogiu laiku galite peržiūrėti Lietuvos darbo biržos interneto svetainės skyriuje „Darbo paieška“.

Bendrasis konsultavimas

Jeigu Jums sunku konkuruoti darbo rinkoje, nes neturite profesijos, darbo praktikos, ilgai nedirbote ir praradote profesinius įgūdžius, teritorinių darbo biržų specialistai, atsižvelgdami į Jūsų asmenines savybes ir darbo rinkos poreikius, gali pasiūlyti konsultavimo paslaugas, padėti Jums pasirinkti profesiją ar planuoti karjerą, patarti dėl darbo pakeitimo. Konsultavimo paslaugos teikiamos teritorinėje darbo biržoje registruotiems darbo ieškantiems asmenims individualiai ir grupėms, tiesiogiai ar nuotoliniu būdu (telefonu, el.paštu, internetu ir kt.).

Teritorinės darbo biržos specialistai įsiregistravusius darbo ieškančius asmenis konsultuos individualiai, padės:

  • išsiaiškinti galimybes konkuruoti darbo rinkoje ir priimti motyvuotą sprendimą dėl užimtumo tikslų;

  • apsispręsti dėl profesijos pasirinkimo, įgijimo ar persikvalifikavimo;

  • pasirinkti tinkamiausias aktyvios darbo rinkos politikos priemones ir darbo rinkos paslaugas.

Teritorinėse darbo biržose teikiamos papildomos profesinio ar psichologinio konsultavimo paslaugos. Bedarbiai kartu su specialistu aptarę savo norus ir galimybes, sudaro individualų užimtumo veiklos planą.

Atsižvelgiant į klientų poreikius ir konkurencinių galimybių panašumus teritorinėse darbo biržose teikiamos konsultavimo paslaugos grupėms. Užsiėmimuose Jūs galėsite lavinti darbo paieškos įgūdžius, apsispręsti dėl paklausios darbo rinkoje profesijos įgijimo, kvalifikacijos kėlimo ar savarankiškos veiklos organizavimo, susipažinti su verslo pradžios sąlygomis ir galimybėmis, mokytis planuoti profesinę karjerą, sužinoti apie padėtį darbo rinkoje. Įgiję pasitikėjimo savo jėgomis, sustiprinsite motyvaciją vėl pradėti dirbti ir įsitvirtinti darbo rinkoje.

Išsamesnę informaciją apie darbo rinką, darbo biržos paslaugas, reglamentuojančius teisės aktus Jums suteiks teritorinės darbo biržos specialistai.


Informacija atnaujinta: 2016.04.21 15:30