Parama judumui 

Paramos judumui tikslas - kompensuoti darbo biržoje registruotiems bedarbiams kelionės išlaidas į darbo, stažuotės atlikimo vietą ar į teritorinės darbo biržos organizuojamus konsultavimo grupėms užsiėmimus ir atgal.

 

Įsidarbinkite Jūsų lūkesčius atitinkančioje kitoje vietovėje esančioje  darbo vietoje ir darbo birža skirs Jums paramą kelionės išlaidoms.

Parama judumui gali būti skiriama bedarbiams, kurie:

 1. įsidarbino:
 • pagal darbo sutartį;
 • darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu.

    2.   dalyvauja:

 • įdarbinimo subsidijuojant priemonėje;
 • darbo įgūdžių įgijimo priemonėje;
 • stažuotėje;
 • individualiuose užimtumo veiklos planuose numatytuose konsultavimo grupėms užsiėmimuose.

 Kelionės išlaidos kompensuojamos

 • ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo įsidarbinimo ar dalyvavimo pradžios;
 • ne daugiau, kaip 5 kartus vienos registracijos darbo biržoje metu dalyvavus konsultavimo grupėms užsiėmimuose;
 • tik tiems asmenims, kurių gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje, kurioje yra stažuotės atlikimo, konsultavimo grupėms užsiėmimų ar darbo vieta;
 • ir tik kai asmuo per 3 darbo dienas nuo įsidarbinimo/įdarbinimo, dalyvavimo stažuotėje ar po dalyvavimo konsultavimo grupėms užsiėmimuose pateikia prašymą darbo biržai.

Darbo birža ne vėliau kaip per 10 darbo dienų priima sprendimą skirti ar neskirti paramą.

Kokios paramos galima tikėtis?

 Įsidarbinusiems kelionės (išskyrus keliones miesto transportu) išlaidų dydis sudaro:

* 33 procentus minimaliosios mėnesinės algos (toliau-MMA) dydžio, jeigu asmens darbo užmokestis neviršija vieno MMA dydžio;

 * 25 procentus MMA dydžio, jeigu asmens darbo užmokestis viršija vieną MMA dydį, bet neviršija Lietuvos statistikos departamento paskelbto šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio.

Dalyvaujantiems stažuotėje ar konsultavimo grupėse užsiėmimuose kelionės (išskyrus keliones miesto transportu) išlaidų dydis apskaičiuojamas pagal 1 kilometro tarifinį įkainį, elektroninių žemėlapių atstumo skaičiuoklėje https:///www.google.lt/maps nurodomu trumpiausiu maršruto atstumu.

Išsamią individualią su konkrečia Jūsų situacija susijusią informaciją apie kelionės išlaidų kompensavimo sąlygas ir tvarką Jums suteiks teritorinės darbo biržos specialistai.

Paramos judumui įgyvendinimą reglamentuoja:

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 40 str.

Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 "Dėl užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo";

Kelionės, apgyvendinimo, privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamų ligų išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-382 "Dėl darbo ieškantiems asmenims teikiamų darbo rinkos paslaugų ir užimtumo rėmimo priemonių taikymo" (2017-07-25 d. redakcija);

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašas, patvirtintas darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-388 "Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo".

Šiuos teisės taip pat galima rasti skyriaus Teisinė informacija srityje Teisės aktai.

 
Dokumentų formos pildymui
 

  Informacija atnaujinta: 2017.09.21 11:18