Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo efektyvumas 

  

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo efektyvumas už

2018 m. I-III ketv. (proc.)     

Priemonės pavadinimas

Trumpalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas

Ilgalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas

Trumpalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis registravosi ar liko registruotas TDB)

Ilgalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis registravosi ar liko registruotas TDB)

Po 14 d.

Po 3 mėn.

Po 6 mėn.

Po 12 mėn.

Po 18 mėn.

Po 24 mėn.

Po 14 d.

Po 3 mėn.

Po 6 mėn.

Po 12 mėn.

Po 18 mėn.

Po 24 mėn.

Bendras (parama mokymuisi ir remiamas įdarbinimas)

41,5

57,7

62,0

43,5

38,0

33,8

-

-

-

-

-

-

Profesinis mokymas

19,5

54,0

64,3

38,5

28,6

24,0

-

53,7

38,6

34,7

41,8

49,9

Pameistrystė

56,3

81,3

91,7

-

-

-

-

48,4

5,9

-

-

-

Stažuotė

29,5

51,9

61,9

-

-

-

-

65,9

42,9

-

-

-

Įdarbinimas subsidijuojant

16,8

37,1

50,0

-

-

-

-

48,4

5,9

-

-

-

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas

70,1

62,9

59,0

52,7

50,4

45,1

8,3

14,5

18,2

21,0

18,4

14,4

  

Priemonės pavadinimas

Ataskaitinis laikotarpis

Tiesioginės naudos rodiklis (proc.)

Po 36 mėn.

Po 48 mėn.

Savarankiško užimtumo rėmimas

2018 m. I- III ketv.

29,41

33,33

Darbo vietų steigimo subsidijavimas

2018 m. I- III ketv.

76,1

85,4

Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai

2018 m. I- III ketv.

88,6

84,9

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo efektyvumas už

 2018 m. I pusmetį (proc.) 

Priemonės pavadinimas Trumpalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas Ilgalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas Trumpalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis registravosi ar liko registruotas TDB) Ilgalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis registravosi ar liko registruotas TDB)
Po 14 d. Po 3 mėn. Po 6 mėn. Po 12 mėn. Po 18 mėn. Po 24 mėn.  Po 14 d. Po 3 mėn. Po 6 mėn. Po 12 mėn. Po 18 mėn. Po 24 mėn.
Bendras (parama mokymuisi ir remiamas įdarbinimas) 39,6 56,9 62,4 41,7 38,4 32,0 - - - - - -
Profesinis mokymas 19,3 52,4 65,2 37,9 27,3 24,3  - 55,8 40,5 35,7 42,3 50,3
Pameistrystė
78,1 83,3 - - - - - - - - - -
Stažuotė
40,0 66,7 - - - - - - - - - -
Įdarbinimas subsidijuojant 68,5 64,2 58,1 50,5 50,0 42,3 8,8 16,3 20,0 20,5 19,0 14,6
Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas 74,4 67,7 59,0 49,2 47,5 38,8 8,0 14,2 15,6 15,6 13,5 11,0

Priemonės pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis Tiesioginės naudos rodiklis (proc.)
 Po 36 mėn.  Po 48 mėn.
Savarankiško užimtumo rėmimas 2018 m. I pusm. 34,48 47,06
Darbo vietų steigimo subsidijavimas 2018 m. I pusm. 71,1 87,8
Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai  2018 m. I pusm. 50,0 100,0

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo efektyvumas už

2018 m. I ketvirtį (proc.) 

Priemonės pavadinimas Trumpalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas Ilgalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas Trumpalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis registravosi ar liko registruotas TDB) Ilgalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis registravosi ar liko registruotas TDB)
Po 14 d. Po 3 mėn. Po 6 mėn. Po 12 mėn. Po 18 mėn. Po 24 mėn.  Po 14 d. Po 3 mėn. Po 6 mėn. Po 12 mėn. Po 18 mėn. Po 24 mėn.
Bendras (parama mokymuisi ir remiamas įdarbinimas) 34,4 55,3 67,5 43,5 48,5 45,6 - - - - - -
Profesinis mokymas 16,6 48,6 71,5 38,2 38,2 38,2  - 59,6 37,5 36,6 42,4 49,0
Pameistrystė
90,9 - - - - - - - - - - -
Stažuotė
40,0 66,7 - - - - - - - - - -
Įdarbinimas subsidijuojant 71,0 66,0 63,0 64,0 59,0 59,0 10,5 19,5 21,2 18,9 18,7 13,5
Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas 76,0 69,0 64,0 64,0 61,0 61,0 9,0 16,6 14,5 15,7 13,2 11,0

Priemonės pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis Tiesioginės naudos rodiklis(proc.)
 Po 36 mėn.  Po 48 mėn.
Savarankiško užimtumo rėmimas 2018 m. I ketv. 100,0 25,0
Darbo vietų steigimo subsidijavimas 2018 m. I ketv. 90,9 86,7
Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai  2018 m. I ketv. - -

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo efektyvumas 2017 m. (proc.)

Priemonės pavadinimas Trumpalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas Ilgalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas Trumpalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis registravosi ar liko registruotas TDB) Ilgalaikis registracijos rodiklis (buvęs dalyvis registravosi ar liko registruotas TDB)
Po 14 d. Po 3 mėn. Po 6 mėn. Po 12 mėn. Po 18 mėn. Po 24 mėn.  Po 14 d. Po 3 mėn. Po 6 mėn. Po 12 mėn. Po 18 mėn. Po 24 mėn.
Bendras (parama mokymuisi ir remiamas įdarbinimas) 42,4 66,4 68,6 55,2 56,3 58,2
Profesinis mokymas 24,5 62,9 71,5 49,8 49,7 49,7   50,1 36,2 35,0 34,9 37,7
Įdarbinimas subsidijuojant 72,0 66,0 63,0 63,0 63,0 64,0 8,3 16,9 20,2 21,5 15,9 10,5
Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas 76 71,0 67,0 63,0 66,0 68,0 6,5 12,7 14,4 15,3 11,4 8,5

 

Priemonės pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis Tiesioginės naudos rodiklis(proc.)
 Po 36 mėn.  Po 48 mėn.
Savarankiško užimtumo rėmimas I-IV ketv.  41,46 37,78
Darbo vietų steigimo subsidijavimas I-IV ketv.   86,7 92,0
Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai I-IV ketv. .  82,9 90,4

 

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo efektyvumas 2016 m. (proc.)

Priemonės pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis Integracijos į darbo rinką lygis per 14 d. Integracijos į darbo rinką lygis per 3 mėn. Integracijos į darbo rinką lygis per 6 mėn.

Profesinis mokymas

I ketv. 

28,5

79,8

93,2

II ketv.

33,6

77,6

89,7

III ketv.

29,2

77,8

87,6

IV ketv.

30,1

77,8

90,5

Įdarbinimas subsidijuojant

I ketv. 

78,7

88,3

91,1

II ketv.

76,7

86,9

91,1

III ketv.

80,7

85,4

90,5

IV ketv.

82,4

86,6

89,7

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas

I ketv. 

83,4

91,4

94,0

II ketv.

75,0

91,2

93,6

III ketv.

80,8

88,0

92,7

IV ketv.

83,3

89,8

93,2

Darbo rotacija

I ketv. 

68,8

96,2

94,7

II ketv.

77,2

87,5

97,4

III ketv.

78,3

81,8

87,5

IV ketv.

79,7

90,2

93,3

 

Informacija atnaujinta: 2018.11.13 09:22