„Parama socialinėms įmonėms 2015-2016 m.“
Sąrašas

2017 m. gruodžio 31 d.
Kategorija:

2015 m. spalio 1 d. prasidėjo naujas Europos socialinio fondo finansuojamas projektas „Parama socialinėms įmonėms 2015-2016 m.“, projekto kodas 08.5.1-ESFA-V-406-02-0001.

Projekto vykdymo metu siekiama paremti 6900 socialinių įmonių neįgalių darbuotojų ir 342 neįgaliųjų suteikti asistento pagalbą. Socialinėms įmonėms yra suteikta galimybė išlaikyti darbo vietas 107 asistentams, kurie padės atlikti darbo funkcijas 342 neįgaliųjų.

Projekto tikslas – skatinti socialines įmones didinti neįgalių darbuotojų, praradusių darbingumą, užimtumo lygį, išlaikyti jų darbo vietas, remti naujai įdarbintus neįgaliuosius, didinti jų socialinę integraciją, mažinti socialinę atskirtį bei asistentų pagalba padėti atlikti darbo funkcijas neįgaliesiems.

Projekto tikslinės grupės - neįgalieji, turintys sunkų, vidutinį ar lengvą neįgalumo lygį, arba neįgalieji, kuriems yra nustatytas neviršijantis 55 proc. darbingumo lygis arba didelių, vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, ir dirbantys socialinėse įmonėse.

Projekto partneriai - projekte dalyvauja 140 partnerių, iš jų: 71 socialinė įmonė, 60 – neįgaliųjų socialinių įmonių ir 9 teritorinės darbo biržos.

Projekto veiklų trukmė – 2015 m. spalio 1 d. - 2017 m. gruodžio 31 d.

Projekto vertė – 34 846 350,43 Eur, iš kurių 23 224 930,23 Eur sudaro skiriamo finansavimo lėšos. 

 

Veiklos pavadinimas ir tikslinės grupės

Planuotas projekto dalyvių skaičius

Numatytos lėšos projekto veiklų finansavimui su nuosavu indėliu (Eur) 

Projekto veiklose dalyvavo iki 2017 m. gruodžio 31 d.

Panaudota lėšų su nuosavu indėliu iki 2018 m. vasario 28 d. (Eur)

(už iki 2017 m. gruodžio 31 d. veiklose dalyvavusius asmenis)

Darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų dalinė kompensacija neįgaliesiems

6900

34 190 363,86

8569

334 143 460,07

Asistento (gestų kalbos vertėjo) subsidija neįgaliesiems, kuriems asistentai padėjo atlikti darbo funkcijas

342

136 015,88

376

135 262,73

 

Sąrašas