JGI stebėsenos modulio sukūrimas
Sąrašas

2017 m. sausio 20 d.
Kategorija: ESF projektas

 

Projekto kodas: 07.3.2-ESFA-V-403-01-0001

Projekto tikslas: Sukurti naują Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau LDB) informacinės sistemos Edbirža modulį ir įdiegti sistemos pakeitimus, skirtus Jaunimo garantijų iniciatyvos (toliau - JGI) veiklų automatizavimui ir planavimui, įvykdymo stebėsenai ir duomenims apie dalyvius ir jų aktyvaciją, kaupti ir teikti ataskaitas.

Projekto veiklos:

  • informacinės sistemos vystymas, sukuriant JGI įgyvendinimo stebėsenos modulį:
  • darbuotojų, dalyvaujančių JGI įgyvendinime ir dirbsiančių su JGI įgyvendinimo stebėsenos moduliu, mokymai.

Projekto siektinas produkto rodiklis - sukurtas ir naudojamas Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo stebėsenos modulis.

Projekto metu numatoma automatizuoti neaktyvaus jaunimo JGI procesus, sukurti jaunimo garantijų įgyvendinimo stebėsenos modulį, kuris leis užtikrinti savalaikį JGI priemonių jaunimui taikymą, JGI projektų veiklų įgyvendinimą ir lėšų panaudojimo ir rodiklių stebėseną. Bus formuojamos jaunimo garantijų įgyvendinimo stebėsenos rodiklių ataskaitas pagal LDB ir JRD ir teikiamos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojams JGI priemonių įgyvendinimo stebėsenai vykdyti, projektų dalyvių ataskaitos teikiamos prie mokėjimo prašymų.

Projekto partneris - Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2015-10-21.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2017-01-20.

Projekto vertė - 405.468,00 Eur.


 

Sąrašas