Projektas „Įgyk paklausią profesiją“
Sąrašas

2017 m. kovo 1 d.
Kategorija: ESF projektas

2014 m. gruodžio 1 d. Lietuvos darbo birža pradėjo įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą "Įgyk paklausią profesiją", projekto kodas 07.3.1-ESFA-V-401-03-0001.

Projekto įgyvendinimo metu profesinio mokymo priemonėje dalyvaus 2280 teritorinėse darbo biržose registruotų darbingo amžiaus nedirbančių gyventojų, nepriklausančių ilgalaikių, ilgą laiką nedirbusių ir vyresnių nei 54 metų tikslinėms grupėms. Prioritetas šiame projekte bus teikiamas asmenims, patiriantiems nuostolius dėl Rusijos Federacijos paskelbto embargo. 

Profesinio mokymo priemonė projekto dalyviams padės įgyti pageidaujamą ar darbo rinkoje paklausią profesiją, taip pat patobulinti turimas asmens kompetencijas - tapti konkurencingu ir greičiau sugrįžti bei integruotis į darbo rinką.

Projekto tikslas - padėti bedarbiams, registruotiems teritorinėse darbo biržose, pirmenybę teikiant atleistiems iš įmonių, patiriančių nuostolius dėl Rusijos Federacijos paskelbto kai kurių prekių importo iš Europos Sąjungos ir kitų užsienio valstybių draudimo, įgyti ar tobulinti kvalifikaciją, kad jie galėtų įsidarbinti į laisvas darbo vietas ar pradėti dirbti savarankiškai.

Projekto tikslinė grupė - bedarbiai, nepriklausantys ilgalaikių, ilgą laiką nedirbusių ir vyresnių nei 54 metų tikslinėms grupėms.

Projekto partneriai - 10 teritorinių darbo biržų.

Projekto trukmė - 2014 m. gruodžio 1 d. - 2017 m. kovo 1 d.  

Projekto vertė - 4 344 300,28 Eur.

Europos Sąjungos struktūrinės paramos laikotarpis - 2014 – 2020 m.

Sąrašas