Projektas „Parama socialinėms įmonėms 2014-2015 m.“
Sąrašas

2016 m. sausio 1 d.
Kategorija: ESF projektas

2014 m. kovo 1 d. prasidėjęs Europos socialinio fondo finansuojamas projektas „Parama socialinėms įmonėms 2014–2015 m.“, projekto kodas 08.5.1-ESFA-V-406-01-0001, sėkmingai baigtas įgyvendinti 2015 metų gruodžio 31 dieną.

Projekto vykdymo metu paremti 7437 socialinių įmonių neįgaliųjų darbuotojai, iš kurių 389 didelių spec. poreikių (0–25 proc. darbingumo lygį) turintys neįgalieji, 3739 vidutinių spec. poreikių lygį (30–40 proc. darbingumo lygį) turintys neįgalieji, 3309 nedidelių spec. poreikių darbingumo lygį (45–55 proc. darbingumo lygį) turintys neįgalieji.
365 neįgaliesiems suteikta asistento pagalbą. Socialinėms įmonėms suteikta galimybė išlaikyti darbo vietas 134 asistentų, kurie padėjo atlikti darbo funkcijas 365 neįgaliesiems.

Projekto tikslas – skatinti socialines įmones didinti neįgalių darbuotojų, praradusių profesinį ir bendrąjį darbingumą, negalinčių lygiomis sąlygomis konkuruoti darbo rinkoje, užimtumo lygį, išlaikyti jų darbo vietas, remti naujai įdarbintus neįgaliuosius, didinti jų socialinę integraciją bei mažinti socialinę atskirtį, taip pat asistentų pagalba padėti neįgaliesiems atlikti darbo funkcijas – sėkmingai pasiektas.

Projekto tikslinės grupės – neįgalieji, turintys sunkų, vidutinį ar lengvą neįgalumo lygį, arba neįgalieji, kuriems yra nustatytas neviršijantis 55 proc. darbingumo lygis arba didelių, vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, ir dirbantys socialinėse įmonėse.

Projekto partneriai – projekte dalyvavo 138 partneriai, iš jų: 64 socialinės įmonės, 65 – neįgaliųjų socialinės įmonės ir 9 teritorinės darbo biržos.

Projekto trukmė – 2014 m. kovo 1 d. - 2015 m. gruodžio 31 d.

Projekto vertė – 32.497.843,49 Eur, iš kurių 21.408.711,77 Eur sudaro ESF lėšos.

Veiklos pavadinimas ir tikslinės grupės

Planuojamas projekto dalyvių skaičius

Numatytos lėšos projekto veiklų finansavimui (Eur) 

Projekto veiklose dalyvavo iki 2015-10-31 d.

Panaudota lėšų iki 2015-10-31 d. (Eur)

Darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų dalinė kompensacija neįgaliesiems

4700

32 138 714,67

 

7437

 

 

31 593 647,39

 

Asistento (gestų kalbos vertėjo) subsidija

320

170 006,95

 

365

 

 137 797,22 

Sąrašas