Projektas "Pasitikėk savimi"
Sąrašas

2015 m. gruodžio 1 d.
Kategorija:

 

2013 m. spalio pabaigoje Lietuvos darbo birža pradėjo įgyvendinti naują Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Pasitikėk savimi”. Projekto „Pasitikėk savimi” dalyviai, įsitraukdami į nevyriausybinių organizacijų veiklą, ugdo savo socialinius ir savarankiškumo įgūdžius.

Projektas „Pasitikėk savimi“ – tai reali galimybė ir iššūkis jauniems žmonėms labiau pažinti save, susipažinti su darbo rinka ir išmokti tinkamai save pristatyti darbdaviui. Socialinės reabilitacijos ir paruošimo užimtumui darbo rinkoje programa padės 2 tūkst. jaunų žmonių įsitraukti į nevyriausybinių organizacijų veiklą. Jiems bus sukuriami ir ugdomi socialiniai ir savarankiškumo įgūdžiai. Sėkmingai baigusiems programą jaunuoliams bus suteikta galimybė įgyti norimą profesiją arba per remiamo įdarbinimo priemones susirasti darbą.  

Socialinės reabilitacijos ir paruošimo užimtumui darbo rinkoje programa apima 3 mėn. ir 6 mėn. programas. 3 mėn. programą sudaro: „susitikimai teritorinėje darbo biržoje“, „veikla nevyriausybinėse organizacijose“, „susitikimai teritorinėje darbo biržoje“, „išvažiuojamieji seminarai“, „susipažink su profesija“. 6 mėn. programą sudaro: „susitikimai teritorinėje darbo biržoje“, „veikla nevyriausybinėse organizacijose“, „susitikimai teritorinėje darbo biržoje“, „išvažiuojamieji seminarai“.

„Susitikimai teritorinėje darbo biržoje“ – šių susitikimų pagrindinis tikslas – dalyvių ir koordinatorių geresnis pažinimas, grupės elgesio taisyklių nusistatymas, lūkesčių ir baimių aptarimas. Labai svarbus etapas, lemiantis tolimesnę dalyvių motyvaciją, darbo grupėje efektyvumą.

„Veikla nevyriausybinėse organizacijose“ – NVO susitikimų metu lavinami dalyvių socialiniai įgūdžiai, stiprinamos asmeninės savybės, keliama motyvacija, formuojami darbo komandoje įgūdžiai, įtraukiant jaunus žmones į organizacijų veiklas, skiriant jiems konkrečias užduotis.

„Susitikimai teritorinėje darbo biržoje“ – Susitikimuose aptariami darbo paieškos metodai, gyvenimo aprašymo ir motyvacinio laiško rašymo ypatumai, pasirengimas pokalbiui su darbdaviu. Pagal galimybes, organizuojamos išvykos pas darbdavius ar mokymo įstaigas.

„Išvažiuojamieji seminarai“ – organizuojami 2 išvažiuojamieji seminarai, kuriuose įtvirtinama NVO gauta patirtis, užmegzti kontaktai.

„Susipažink su profesija“ – programos dalyviams sudaroma galimybė tikslingai orientuotis į profesinę sritį, susipažinti su mokymo programomis, įgyti realios darbinės padėties, įgūdžius realizuoti pas darbdavius.

Dažniausiai reikia labai nedaug – tik laiku suteikti jaunam žmogui reikiamą informaciją ir į aplinkui vykstančius gyvenimiškus procesus jis pažvelgs kitomis akimis.

Projekto tikslas –kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis skatinti jaunimo integraciją į darbo rinką ar švietimo sistemą teikiant socialinės reabilitacijos ir paruošimo užimtumui darbo rinkoje paslaugas.

Projekto partneriai – 10 teritorinių darbo biržų ir 40 nevyriausybinių organizacijų.

Projektas įgyvendinamas 15 Lietuvos miestų: Alytuje, Anykščiuose, Jonavoje, Marijampolėje, Mažeikiuose, Panevėžyje, Šalčininkuose, Šiauliuose, Šilutėje, Tauragėje, Telšiuose, Ukmergėje, Utenoje, Vilniuje, Zarasuose.

Projekto tikslinė grupė – 16-25 metų jaunuoliai, kurie nedirba, nesimoko ir nedalyvauja aktyviose darbo rinkos politikos priemonėse.

Projekto pradžia – 2013 m. spalio 17 d.

Projekto pabaiga – 2015 m. lapkričio 30 d.

Projekto vertė – 1 180 967,07 Eur.

 Veiklos pavadinimas

 Per 2014 m. sausio mėn. - 2015 m. lapkričio mėn. projekto veiklose pradėjusių dalyvauti asmenų skaičius

 Nuo projekto pradžios iki 2015 m. lapkričio 20 d. projekto veiklose dalyvavusių asmenų skaičius

 3 mėn. programa

3705

3705

 6 mėn. programa

286

286

 Iš viso:

3991

3991

Iki 2015 m. spalio 2d. deklaruota 946 470,96 Eur. Bendras panaudojimas iki 2015 m. spalio 31 d. 1 086 427,41 Eur. (iš jų teritorinės darbo biržos panaudojo 574 378,81 Eur.)

Lietuvos darbo biržoje projektą administruoja:

Projekto vadovė
Edita Mackevič
Tel. (8 5) 274 58 80
El. p.Edita.Mackevic@ldb.lt

Projekto vyr. finansininkė
Aušra Maminskienė
Tel. (8 5) 236 07 74
El. p.Ausra.Maminskiene@ldb.lt  

Projekto vyr. finansininkas
Ovidijus Vitaitis
Tel. (8 5) 210 40 32
El. p.
Ovidijus.Vitaitis@ldb.lt  

Projekto koordinatorė
Iveta Pumprickaitė
Tel. (8 5) 274 58 80
El. p.Iveta.Pumprickaite@ldb.lt  

Sąrašas