Projektas "Pagalba įsidarbinant"
Sąrašas

2014 m. spalio 2 d.
Kategorija: VP1-1.2-SADM-01-V-14-001

ES paramos logotipai

2013 m. liepos 1 d. pradėtas įgyvendinti Europos socialinio fondo ir Užimtumo fondo finansuojamas projektas „Pagalba įsidarbinant“, projekto kodas VP1-1.2-SADM-01-V-14-001.

Projekto įgyvendinimo metu jaunimui iki 29 metų, ilgalaikiams bedarbiams ir bedarbiams, kuriems grėsė ilgalaikis nedarbas buvo sudarytos galimybės įtvirtinti trūkstamus darbo įgūdžius tiesiogiai darbo vietoje, o įdarbintiems subsidijuojant buvo suteikta parama įsitvirtinti darbo rinkoje. Į projekto veiklas planuota įtraukti 6450 bedarbių.

Projekto tikslas – spartinti nedirbančių asmenų, ypač socialiai pažeidžiamų, sugrįžimą ir įsitvirtinimą darbo rinkoje.

Tikslinės grupės:

  1. Jauni bedarbiai iki 29 metų.
  2. Bedarbiai, kuriems gresia ilgalaikis nedarbas (papildomai remiami bedarbiai, kurie registruoti darbo biržoje nuo 6 mėn. iki kol taps ilgalaikiais bedarbiai (nuo 29 metų))
  3. Ilgalaikiai bedarbiai (nuo 29 metų)

Projekto partneriai – 10 teritorinių darbo biržų.

Projekto pradžia – 2013 m. liepos 1 d., pabaiga – 2014 m. rugsėjo 30 d.

Projekto vertė31.515.853 Lt.

 Veiklos pavadinimas

 Per 2014 m. rugsėjo mėn. projekto veiklose pradėjusių dalyvauti asmenų skaičius

 Nuo projekto pradžios iki 2014 m. rugsėjo 30 d. projekto veiklose dalyvavusių asmenų skaičius

 Deklaruotos išlaidos (Lt)

 Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas

 0

 1599

 7.740.609,69

 Įdarbinimas subsidijuojant

 0

 6397

23.297.332,64

 Iš viso

 0

 7996

31.037.942,33

 

 Projektas sėkmingai įgyvendintas.

 

Lietuvos darbo biržoje projektą administravo:

Projekto vadovas

Irena Miliuvienė
Tel. (8 5) 238 8852
El. p.
Irena.Miliuviene@ldb.lt

Projekto koordinatorė

Agnė Normantaitė
Tel. (8 5) 238 8852
El. p.
Agne.Normantaite@ldb.lt

Projekto finansininkė

Natalija Sukova
Tel. (8 5) 238 8852
El. p.
Natalija.Sukova@ldb.lt

Sąrašas