Projektas „Parama neįgaliesiems“
Sąrašas

2014 m. sausio 2 d.
Kategorija: Pagal 2007- 2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ įgyvendinimo priemonę „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“

ESF

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. įgyvendino projektą „Parama neįgaliesiems“.

Projekto tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas neįgaliesiems integruotis į darbo rinką, atstatant jų prarastus darbinius įgūdžius arba įgyjant naują profesinę kvalifikaciją.

Projekto partneriai – 10 teritorinių darbo biržų bei Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto vertė: 28.162.166 Lt

Planuoti rodikliai:

Buvo planuojama, kad profesinės reabilitacijos programose dalyvaus 1700 neįgalių asmenų, kurie atstatys prarastus darbinius įgūdžius arba įgis naują profesinę kvalifikaciją ir padidins savo galimybes integruotis į darbo rinką.

Pasiekti rezultatai:

Pasinaudojant Europos socialinio fondo finansine parama, projekto metu profesinės reabilitacijos programoje dalyvavo ir prarastus darbinius įgūdžius atstatė arba įgijo naują profesinę kvalifikaciją 1709 neįgalūs asmenys (1700 unikalių asmenų).

Po profesinės reabilitacijos pabaigos iki 2013-12-31 įsidarbino 840 asm. arba 54,2 proc. nuo visų baigusių profesinės reabilitacijos programą.

Nuo projekto įgyvendinimo pradžios panaudota 27.877.728 mln. Lt arba 98,99 proc. projektui skirtų lėšų.

Sąrašas