Projektas „Socialinių įmonių rėmimas“
Sąrašas

2013 m. gruodžio 28 d.
Kategorija: Pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonės „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ veiklų grupę „Parama socialinėms įmonėms"

ESF

Projekto tikslas – paremti socialines įmones, skatinti socialines įmones didinti neįgalių darbuotojų užimtumo lygį, jų socialinę integraciją bei mažinti socialinę atskirtį.

Projekto partneriai – 9 teritorinės darbo biržos ir 129 socialinės įmonės.

Projekto veiklų pradžia – 2013 m. liepos 5 d.
Projekto veiklų pabaiga – 2013 m. gruodžio 27 d.

Projekto vertė 27.441.060 Lt, iš kurių Europos socialinio fondo lėšos –18.000.000 Lt.

Projekto tikslinė grupė – neįgalieji, turintys sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį, ar neįgalieji, kuriems nustatytas neviršijantis 55 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, dirbantys socialinėse įmonėse.

Planuoti rodikliai:

Išsaugoti darbo vietas ne mažiau kaip 3650 neįgaliųjų, iš Europos socialinio fondo lėšų socialinėms įmonėms mokant darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų dalinę kompensaciją.

Išsaugoti darbo vietas ne mažiau kaip 85 asistentams (gestų kalbos vertėjams), kurie padėtų atlikti darbo funkcijas 260 neįgaliųjų, iš Europos socialinio fondo lėšų socialinėms įmonėms mokant asistento (gestų kalbos vertėjo) kompensaciją.

Parama butų suteikta ne mažiau kaip 129 socialinėms įmonėms.

Pasiekti rezultatai:

Išsaugotos darbo vietos 4943 neįgaliesiems.

Išsaugotos darbo vietos 129 asistentams (gestų kalbos vertėjų), kurie padėjo atlikti darbo funkcijas 340 neįgaliųjų.

Parama buvo suteikta 129 socialinėms įmonėms.

Sąrašas