Projektas „Neįgaliųjų integracija“
Sąrašas

2013 m. gegužės 1 d.
Kategorija: Pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonės „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ veiklų grupę „Parama socialinėms įmonėms"

Projekto tikslas – paremti socialines įmones, skatinti socialines įmones didinti neįgalių darbuotojų užimtumo lygį, jų socialinę integraciją bei mažinti socialinę atskirtį.

Projekto partneriai – 9 teritorinės darbo biržos ir 129 socialinės įmonės.

Projekto veiklų pradžia – 2012 m. vasario 1 d.
Projekto veiklų pabaiga – 2013 m. balandžio 30 d.

Projekto vertė – 48.104.299 Lt, iš kurių Europos socialinio fondo lėšos – 31.860.000 Lt.

Projekto tikslinė grupė – neįgalieji, turintys sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį, ar neįgalieji, kuriems nustatytas neviršijantis 55 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, dirbantys socialinėse įmonėse.

Planuoti rodikliai:

Išsaugoti darbo vietas ne mažiau kaip 2950 neįgaliųjų, iš Europos socialinio fondo lėšų socialinėms įmonėms mokant darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų dalinę kompensaciją.

Išsaugoti darbo vietas ne mažiau kaip 145 asistentams (gestų kalbos vertėjams), kurie padėtų atlikti darbo funkcijas 900 neįgaliųjų, iš Europos socialinio fondo lėšų socialinėms įmonėms mokant asistento (gestų kalbos vertėjo) kompensaciją.

Parama butų suteikta ne mažiau kaip 129 socialinėms įmonėms.

Pasiekti rezultatai:

Išsaugotos darbo vietos 5142 neįgaliesiems.

Išsaugotos darbo vietos 211 asistentų (gestų kalbos vertėjų), kurie padėjo atlikti darbo funkcijas 919 neįgaliųjų.

Parama buvo suteikta 129 socialinėms įmonėms.

Sąrašas