Projektas „Laikinas užimtumas“, VP1-1.2-SADM-01-V-10-001
Sąrašas

2013 m. vasario 1 d.
Kategorija: Pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonės „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ veiklų grupę „Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės“

Projekto tikslas - sudaryti sąlygas bedarbiams turėti laikiną užimtumą ir palaikyti darbinius įgūdžius, užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų ir padidinti savo galimybes įsitvirtinti darbo rinkoje.

Projekto partneriai – 10 teritorinių darbo biržų.

Projekto vertė: 47.699.141 Lt.

Planuoti rodikliai:

  • Buvo planuojama, kad viešųjų darbų priemonėje dalyvaus 33700 bedarbių, kurie dalyvavimo viešuosiuose darbuose metu turės laikiną užimtumą ir palaikys darbinius įgūdžius, užsidirbs pragyvenimui būtinų lėšų ir padidins savo galimybes įsitvirtinti darbo rinkoje. Buvo numatyta, kad po dalyvavimo viešųjų darbų priemonėje pabaigos įsidarbins 5055 asmenys.

Pasiekti rezultatai:

Pasinaudojant Europos socialinio fondo finansine parama, projekto metu viešųjų darbų priemonėje dalyvavo 37076 asmenys.

2013 m. sausio 31 d. duomenimis po dalyvavimo viešųjų darbų priemonėje pabaigos įsidarbino 7456 arba 20,1 proc.* projekto dalyvių.

*- projekto rodiklio „bedarbiai, įdarbinti per 6 mėnesius po dalyvavimo viešųjų darbų priemonėje - ne mažiau kaip 15 procentų“ vykdymas bus stebimas iki 2013 m. liepos 1 d.

 

Sąrašas