Projektas „Parama užimtumui ir mobilumui“
Sąrašas

2012 m. balandžio 30 d.
Kategorija: Pagal 2007- 2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ įgyvendinimo priemonę „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuo 2010 m. birželio 1 d. iki 2012 m. balandžio 30 d. įgyvendino ESF finansuojamą projektą „Parama užimtumui ir mobilumui“ (projekto Nr. VP1-1.2-SADM-01-V-07-001).

Projekto tikslasdidinti darbo ieškančių asmenų konkurencines galimybes darbo rinkoje ir padėti įsitvirtinti joje ar laikinai įsidarbinti.

Projekto vertė – 87.889.408 Lt.

Projekto partneriai – 10 teritorinių darbo biržų.

Projekto tikslinė grupė - bedarbiai ir įspėti apie atleidimą iš darbo darbuotojai.

Planuoti rodikliai:

Buvo planuota, kad pasinaudojant Europos socialinio fondo finansine parama profesinio mokymo priemonėje dalyvaus 6450 asmenų, įdarbinimo subsidijuojant priemonėje – 10200 asmenų, darbo rotacijos priemonėje – 800 asmenų, teritorinio judumo priemonėje – 520 asmenų.

Pasiekti rezultatai:

Projekto įgyvendinimo metu į profesinio mokymo priemonę nusiųsta 6570 asmenų, įdarbinimo subsidijuojant priemonę – 11063 asmenys, darbo rotacijos priemonę – 839 asmenys, teritorinio judumo priemonę – 635 asmenys.

2012 m. balandžio 30 d. duomenimis 10719 *projekto dalyvių įsidarbino po dalyvavimo remiamojo įdarbinimo priemonėse.

* projekto rodiklio „bedarbiai, įdarbinti per 6 mėnesius po dalyvavimo profesinio mokymo ir/ar remiamojo įdarbinimo programose“ vykdymas bus stebimas iki 2012 m. spalio 31 d.

Sąrašas