Projektas „Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų žmogiškųjų išteklių kompetencijų tobulinimas"
Sąrašas

2012 m. kovo 31 d.
Kategorija: Pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos didinimas"

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuo 2010 m. kovo 31 d. iki 2012 m. kovo 31 d. sėkmingai įgyvendino projektą Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų žmogiškųjų išteklių kompetencijų tobulinimas, projekto kodas VP1-4.1-VRM-03-V-01-043

Projekto tikslas – prisidėti prie Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų personalo bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų stiprinimo. 

Projekto partneriai – 10 teritorinių darbo biržų

Projekto tikslinė grupė - Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. 

Projekto vertė – 2 670 389,00 Lt

Planuoti rodikliai: įgyvendinant projekte numatytas veiklas , buvo planuojama , kad projekto veiklose dalyvaus 420 Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, iš kurių 378 dirbantieji sėkmingai baigs mokymus ir gaus pažymėjimus. 

Projekto veiklos: buvo planuota, kad projekto dalyviai tobulins bendruosius gebėjimus (kompiuterinio raštingumo, užsienio kalbų) ir profesinius gebėjimus, susijusius su darbinių funkcijų vykdymu (darbo su darbdaviais, konsultavimo ir informavimo, klientų aptarnavimo, viešojo sektoriaus apskaitos standartų taikymo buhalterinėje apskaitoje).

Pasiekti rezultatai:

Projekto veiklose dalyvavo 727 Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Iš dalyvavusių 727 dirbančiųjų – 701 asmuo sėkmingai baigė mokymus ir gavo pažymėjimus, iš jų 620 valstybės tarnautojai ir 81 darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, įvykdymas 185 proc.

Užsienio kalbų mokymuose dalyvavo – 183 dalyviai, iš jų 170 baigė mokymus ir gavo pažymėjimus.

Kompiuterinio raštingumo kursuose dalyvavo 189 dalyviai,  iš jų 182 sėkmingai baigė mokymus ir gavo pažymėjimus.

Sudėtingų situacijų sprendimo bendraujant su klientais mokymuose dalyvavo 195 dalyviai, visi baigė mokymus ir gavo pažymėjimus.

Darbo su darbdaviais gebėjimų tobulinimo mokymuose dalyvavo 90 dalyvių. 85 dalyviai baigė mokymus ir gavo pažymėjimus.

Konsultavimo gebėjimų savarankiškam užimtumui skatinti mokymuose dalyvavo 71 dalyvis,  iš jų sėkmingai baigė mokymus ir gavo pažymėjimus 55 asmenys.

Finansų ir apskaitos skyrių dirbančiųjų profesinių gebėjimų tobulinimo mokymuose dalyvavo 69 dalyviai, kurie sėkmingai baigė mokymus ir gavo pažymėjimus.

Projekto įgyvendinimo metu buvo panaudota 2.407.205, 00 Lt, t.y. 90  proc. projekte numatytų lėšų.

Sąrašas