Profesinė reabilitacija 

Lietuvos darbo birža > Informacija > ES investicijos > Profesinė reabilitacija
 

2018 m. balandžio 27 d. Lietuvos darbo birža pradėjo įgyvendinti naują Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą "Profesinė reabilitacija", projekto kodas numeris 07.3.1-ESFA-V-402-02-0001.

Projekto įgyvendinimo metu profesinės reabilitacijos programose dalyvaus 400.00 teritorinėse darbo biržose registruotų neįgaliųjų, kuriems nustatytas nuo 0 iki 45 procentų darbingumo lygis, ir asmenys, kurie pirmą kartą kreipėsi į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą dėl darbingumo lygio nustatymo. Profesinės reabilitacijos programoje turės galimybę dalyvauti asmenys, turintys jutimo, psichikos, fizinę ar sutrikusio intelekto negalią. Neįgalieji galės atstatyti darbo įgūdžius, profesinius gebėjimus, įgyti arba tobulinti kvalifikacijas bei įgyti kompetencijų, jeigu tai reikalinga įsidarbinti laisvose darbo vietose ar pradėti dirbti savarankiškai. Užtikrinant paslaugų prieinamumą bei įvairovę, projekto dalyviai galės pasirinkti iš maždaug 13 šiuo metu veikiančių įstaigų, esančių arčiausiai gyvenamosios vietos bei siūlančių apie 160 skirtingų formaliojo mokymo programų.

Projekto tikslas - padidinti neįgaliųjų užimtumą, teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas.

Projekto tikslinė grupė - neįgalieji ir asmenys, pirmą kartą besikreipiantys į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl darbingumo lygio nustatymo, kuriems Kriterijų aprašo nustatyta tvarka nustatytas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis.

Projekto partneriai - 10 teritorinių darbo biržų ir Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto trukmė - 2018 m. balandžio 27 d. - 2019 m. balandžio 27 d.

Projekto vertė - 1.700.000,00 Eur.

Projekto finansavimo šaltinis - Europos Sąjungos struktūriniai fondai ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas.

Europos sąjungos struktūrinės paramos laikotarpis - 2014-2020 m.

Veiklos pavadinimas

Planuojamas projekto dalyvių skaičius

Numatytos lėšos projekto veiklų finansavimui (Eur) 

 

 

Profesinė reabilitacija

400

1.700.000,00

 

 

Lietuvos darbo biržos ir jos teritorinių darbo biržų darbuotojų, atsakingų už projekto "Pagalba neįgaliesiems" veiklų įgyvendinimą, sąrašas

Projektą įgyvendinančios institucijos pavadinimas

Struktūrinio padalinio pavadinimas

Atsakingų asmenų vardas, pavardė

Telefono numeris

El. paštas

Lietuvos darbo birža  

ESF projekto „Profesinė reabilitacija“ vadovė

Rita Kirkliauskienė

(8 5) 265 3879

Rita.Kirkliauskiene@ldb.lt

Lietuvos darbo birža

Projekto vyr. finansininkė

Romualda Jankauskienė

(8 5) 265 3845

Romualda.Jankauskiene@ldb.lt

 

Viešųjų pirkimų planas

 

Kontaktų sąrašas:

 

Projektą įgyvendinančios institucijos pavadinimas

Atsakingų asmenų pareigos

Atsakingų asmenų vardas, pavardė

Telefono numeris

El. paštas

Kauno teritorinė darbo birža

KAD vyr. specialistė

Sigutė Skilandienė

(8 37) 787 114

sigute.skilandiene@ldb.lt

FAS vyr. specialistė

Nijolė Lapinskienė

(8 37) 490 147

nijole.lpinskiene@ldb.lt

Klaipėdos teritorinė darbo birža

URS vedėjo pavaduotoja

Audronė Kajokienė

(8 46) 390 778

audrone.kajokiene@ldb. lt

URS vyriausioji specialistė

Marija Dembskienė

(8 46) 404 305

marija.dembskiene@ldb. lt

FAS ES paramos apskaitos poskyrio vyriausioji specialistė

Olga Smiškal

(8 46) 404 304

olga.smiskal@ldb.lt

Marijampolės teritorinė darbo birža

Klientų aptarnavimo departamento vyr. specialistas

Zita Misiūnienė

(8 343) 97 857

zita.misiuniene@ldb.lt

Finansų ir apskaitos skyriaus vyr. specialistas

Aurelija Zdanytė

(8 343) 97 855

aurelija.zdanyte@ldb.lt

Panevėžio teritorinė darbo birža

Klientų aptarnavimo departamento vyriausioji specialistė

Danguolė Rajeckienė

(8 45) 582 805

danguole.rajackiene@ldb.lt

Finasų ir apskaitos skyriaus vedėja

Palmira Vaitkūnaitė

(8 45) 508 764

palmira.vaitkunaite@ldb.lt

Finasų ir apskaitos vyriausioji specialistė

Rima Mastavičiūtė

(8 45) 460 685

rima.mastaviciute@ldb.lt

Šiaulių teritorinė darbo birža

Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė

Kristina Gutauskienė

(8 41) 502 815

kristina.gutauskiene@ldb.lt

Klientų aptarnavimo departamento vyriausioji specialistė

Vitalija Liubavičienė

(8 41) 502 839

vitalija.liubaviciene@ldb.lt

Klientų aptarnavimo departamento vyriausioji specialistė

Violeta Glinskienė

(8 41) 399 927

violeta.glinskiene@ldb.lt

Tauragės teritorinė darbo birža

Klientų apratnavimo departamento vyriausioji specilaistė

Loreta Mekšraitienė

(8 446) 72 673

loreta.meksraitiene@ldb.lt

Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė

Onutė Žičkienė

(8 446) 61 609

onute.zickiene@ldb.lt

Telšių teritorinė darbo birža

KAD vyr. specialistė

Aušrinė Slušnienė

(8 444) 72 401

ausrine.slusniene@ldb.lt

FAS vyr. specialistė

Margarita Ciparienė

(8 448) 71 167

margarita.cipariene@ldb.lt

Utenos teritorinė darbo birža

Klientų aptarnavimo departamento vyr. specialistė

Jurgita Viliūnienė

(8 389) 63 995

jurgita.viliuniene@ldb.lt

Finansų ir apskaitos skyriaus vyr. specialistė

Vilma Motiejūnienė

(8 389) 64 002

vilma.motiejuniene@ldb.lt

Vilniaus teritorinė darbo birža

Vyriausioji specialistė

Ona Dulskienė

(8 5) 259 4411

ona.dulskiene@ldb.lt

Vyriausioji specialistė

Valentina Čepaitė

(8 5) 250 8044

valentina.cepaite@ldb.lt

 

Informacija atnaujinta: 2018.09.10 13:16