Projektas "Parama socialinėms įmonėms 2015-2016 m." 

Lietuvos darbo birža > Informacija > ES investicijos > Projektas "Parama socialinėms įmonėms 2015-2016 m."
 

ESF parama

2016 m. gegužės 2 d.

Jau dvylika metų socialinės įmonės skatinamos didinti neįgalių darbuotojų, praradusių darbingumą, užimtumo lygį, išlaikyti jų darbo vietas ir remti naujai įdarbintus neįgaliuosius gerinant  jų socialinę integraciją. Šiuo metu Lietuvos darbo birža  vykdo projektą „Parama socialinėms įmonėms 2015-2016 m.“, kuris 131 socialinei įmonei padeda išlaikyti darbo vietas 5,5 tūkst. jau dirbančių neįgaliųjų ir naujai įdarbintų žmonių su negalia bei  107 asistentų (gestų kalbos vertėjų), kurie padeda  atlikti  darbo funkcijas 240 neįgaliųjų. Pirmą kartą parama suteikta 11 įmonių.

Projekte dalyvauja 9 teritorinės darbo biržos, kurių aptarnaujamose teritorijose veikiančių socialinių įmonių darbdaviai turi galimybę suformuoti tinkamą veiklai komandą kuriant žmonėms su negalia saugią aplinką ir  padėti  jiems įsitvirtinti darbo rinkoje.

Teritorinės darbo biržos iš dalies kompensuoja darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokas bei moka asistento (gestų kalbos vertėjo) subsidiją už socialinėse įmonėse dirbančius ir  didžiausią negalią turinčius darbuotojus.

Alytus. Pagalbine darbininke dirbusiai Irena B. buvo nustatytas neįgalumo lygis, todėl dėl sveikatos problemų ankstesnėje įmonėje dirbti ji nebegalėjo. Stiklo dažytojos darbą moteriai pasiūlė socialinė įmonė UAB „Stiklo gama“. Atsižvelgę į moters sveikatos būklę, suteikė galimybę dirbti ne visą darbo dieną.

UAB "Stiklo gama " Irena B.  dirba stiklo dažytoja

Alytus

Keletą metų Dainiui S. dėl negalios ir darbo įgūdžių stokos nepavyko įsidarbinti, stiprėjo nusivylimas ir nepasitikėjimas savo jėgomis. Neįgaliųjų socialinė įmonė UAB „Alytaus baldai“ pasiūlė Dainiui S. staliaus-baldininko darbą, kurį jis puikiai atlieka turėdamas klausos negalią.

Kaunas. Socialinėje įmonėje UAB „Veiverių skonis“ nuo įmonės įsikūrimo technologe dirbanti Alvyra A., įmonės vadovo žodžiais, „yra tikra vertybė“, sukūrė gaminių receptūrą. Moteris su aukštuoju chemikės išsilavinimu, dirbusi dėstytoja, jaučiasi vertinama, gerbiama kolegų ir realizuoja savo turimas žinias.

 Neįgaliųjų socialinėje įmonėje UAB „NG projektai“ buvo įdarbintas 26 metų Gediminas, turintis klausos ir regėjimo negalią. Iki įsidarbinimo neturėjo jokios darbo patirties, tačiau įmonės direktorė teigia, kad jaunuolis savo energija ir noru dirbti atsveria patirties stoką ir puikiai integruojasi.

Klaipėda. Viena pirmųjų Klaipėdos teritorinės darbo biržos administruojamų socialinių įmonių yra UAB „Baltic Printing House“, kurioje   36 įmonės darbuotojų 27 yra neįgalūs. Didžioji dalis neįgaliųjų – turintys klausos negalią. Direktorės Astos D. teigimu, įmonėje pavyko sukurti tvirtą kolektyvą, kuriame klausos negalią turintys darbuotojai jaučiasi lygiaverčiai, nuolat bendradarbiaujama su gestų kalbos vertėjais, ypač sprendžiant sudėtingesnius klausimus.

 

Vienas seniausių darbuotojų Ričardas Š.

Klaipėda

 Vienas seniausiai dirbančių kolektyvo narių – pjovimo mašinos operatorius Ričardas Š. sakė, jog jam patinka jo  darbas ir  jaučiasi reikalingas.

Laminavimo mašinos operatorė Liucija S. taip pat atrodo, jog kolektyvas draugiškas ir supratingas, todėl ji  džiaugiasi čia dirbdama.

 

Liucijai S. patinka kolektyvas ir džiaugiasi dirbdama UAB „Baltic Printing House“

Klaipėda

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Marijampolė. Kalvarijos savivaldybėje įsikūrusi socialinėje įmonėje UAB „Vizart“ dirba 5 neįgalieji, iš kurių 4 turi judėjimo negalią. Teisininkui ir dviem internetinių tinklalapių administratoriams, kurie juda tik su neįgaliųjų vežimėliais, sudarytos visos galimybės dirbti nuotoliniu būdu – iš savo namų.

Socialinės įmonės UAB „Gėlės ir daržovės“ šiltnamiuose triūsia 6 darbuotojai, iš kurių 5 neįgalieji. Šiltnamiuose darbas verda visus  metus.  Auginant gėles ir daržoves socialinės įmonės darbuotojai atlieka sunkų ir kruopštumo reikalaujantį darbą, tačiau jiems sudarytos visos galimybės būti savarankiškiems.

 

ESF lėšomis finansuojamas projektas „Parama socialinėms įmonėms 2015-2016 m.“, prasidėjo 2015 m. spalio 1 d.  ir baigsis 2017 m. vasario 28 d.

 

2015 m. spalio 1 d. prasidėjo naujas Europos socialinio fondo finansuojamas projektas „Parama socialinėms įmonėms 2015-2016 m.“, projekto kodas 08.5.1-ESFA-V-406-02-0001.

Projekto vykdymo metu siekiama paremti 6900 socialinių įmonių neįgalių darbuotojų ir 342 neįgaliųjų suteikti asistento pagalbą. Socialinėms įmonėms yra suteikta galimybė išlaikyti darbo vietas 107 asistentams, kurie padės atlikti darbo funkcijas 342 neįgaliųjų.

Projekto tikslas – skatinti socialines įmones didinti neįgalių darbuotojų, praradusių darbingumą, užimtumo lygį, išlaikyti jų darbo vietas, remti naujai įdarbintus neįgaliuosius, didinti jų socialinę integraciją, mažinti socialinę atskirtį bei asistentų pagalba padėti atlikti darbo funkcijas neįgaliesiems.

Projekto tikslinės grupės - neįgalieji, turintys sunkų, vidutinį ar lengvą neįgalumo lygį, arba neįgalieji, kuriems yra nustatytas neviršijantis 55 proc. darbingumo lygis arba didelių, vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, ir dirbantys socialinėse įmonėse.

Projekto partneriai - projekte dalyvauja 140 partnerių, iš jų: 71 socialinė įmonė, 60 – neįgaliųjų socialinių įmonių ir 9 teritorinės darbo biržos.

Projekto veiklų trukmė – 2015 m. spalio 1 d. - 2017 m. gruodžio 31 d.

Projekto vertė – 34 846 350,43 Eur, iš kurių 23 224 930,23 Eur sudaro skiriamo finansavimo lėšos. 

 

Veiklos pavadinimas ir tikslinės grupės

Planuotas projekto dalyvių skaičius

Numatytos lėšos projekto veiklų finansavimui su nuosavu indėliu (Eur) 

Projekto veiklose dalyvavo iki 2017 m. gruodžio 31 d.

Panaudota lėšų su nuosavu indėliu iki 2018 m. vasario 28 d. (Eur)

(už iki 2017 m. gruodžio 31 d. veiklose dalyvavusius asmenis)

Darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų dalinė kompensacija neįgaliesiems

6900

34 190 363,86

8569

334 143 460,07

Asistento (gestų kalbos vertėjo) subsidija neįgaliesiems, kuriems asistentai padėjo atlikti darbo funkcijas

342

136 015,88

376

135 262,73

 

Lietuvos darbo biržos ir jos teritorinių darbo biržų darbuotojų, atsakingų už projekto "Parama socialinėms įmonėms 2015-2016 m." veiklų įgyvendinimą, sąrašas

 

Projektą įgyvendinančios institucijos pavadinimas

Struktūrinio padalinio pavadinimas

Atsakingų asmenų vardas, pavardė

Telefono numeris

El. paštas

Lietuvos darbo birža

ESF projekto "Parama socialinėms įmonėms 2015-2016 m." vadovė

Rita Kirkliauskienė

(8 5) 265 3879

rita.kirkliauskiene@ldb.lt

ESF projekto "Parama socialinėms įmonėms 2015-2016 m." koordinatorė

Inga Kvainauskienė

(8 5) 265 3879

inga.kvainauskiene@ldb.lt

ESF projekto "Parama socialinėms įmonėms 2015-2016 m." vyr. finansininkė

Romualda Jankauskienė

(8 5) 265 3845

romualda.jankauskiene@ldb.lt

ESF projekto "Parama socialinėms įmonėms 2015-2016 m." finansininkė

Vida Kulvinskienė

(8 5) 265 3845

vida.kulvinskiene@ldb.lt

Alytaus teritorinė darbo birža

Klientų aptarnavimo departamentas

Neringa Maldonienė

(8 315) 25 958

neringa.maldoniene@ldb.lt

Finansų ir apskaitos skyrius

Vijoleta Stankevičienė

(8 315) 55 554

vijoleta.stankeviciene@ldb.lt

Kauno teritorinė darbo birža

 

Klientų aptarnavimo departamentas

Jolanta Čepulienė

(8 37) 465 956

jolanta.cepuliene@ldb.lt

Finansų ir apskaitos skyrius

Regina Juodzevičienė

(8 37) 787 135

regina.juodzeviciene@ldb.lt

Klaipėdos teritorinė darbo birža

Užimtumo rėmimo skyrius

Audronė Liutkienė

(8 46) 470 102

audrone.liutkiene@ldb.lt

ES paramos apskaitos poskyris

Danutė Norvaišienė

(8 46) 404 300

danute.norvaisiene@ldb.lt

Marijampolės teritorinė darbo birža

Klientų aptarnavimo departamentas

Audronė Giraitienė

(8 343) 97 857

audrone.giraitiene@ldb.lt

Finansų ir apskaitos skyrius

Dalia Dailydienė

(8 343) 97 855

dalia.dailydiene@ldb.lt

Panevėžio teritorinė darbo birža

Užimtumo rėmimo skyrius

Rūta Poteliūnienė

(8 45) 582 816

ruta.poteliuniene@ldb.lt

Finansų ir apskaitos skyrius

Migla Libertavičienė

(8 45) 460 685

migla.libertaviciene@ldb.lt

Šiaulių teritorinė darbo birža

Klientų aptarnavimo departamentas

Astutė Sirtautienė

(8 41) 523 364

astute.sirtautiene@ldb.lt

Finansų ir apskaitos skyrius

Regina Mikalauskienė

(8 41) 502 847

regina.mikalauskiene@ldb.lt

Tauragės teritorinė darbo birža

Užimtumo rėmimo skyrius

Jurgita Petraitienė

(8 446) 72 673

jurgita.petraitiene@ldb.lt

Finansų ir apskaitos skyrius

Ona Žičkienė

(8 446) 61 609

onute.zickiene@ldb.lt

Telšių teritorinė darbo birža

Užimtumo rėmimo skyrius

Asta Liubartienė

(8 444) 31 047

asta.liubartiene@ldb.lt

 

Finansų ir apskaitos skyrius

Margarita Ciparienė

(8 448) 71 167

margarita.cipariene@ldb.lt

Vilniaus teritorinė darbo birža

Klientų aptarnavimo departamentas

Jūratė Baužienė

(8  5) 270 0804

 

jurate.bauziene@ldb.lt

Finansų ir apskaitos skyrius

Laimutė Brimerienė

(8 5) 272 1546

laimute.brimeriene@ldb.lt

 

Informacija atnaujinta: 2018.03.02 11:22