Informacija apie formaliojo mokymo programą 

Mokymo programos pavadinimas, kodas:Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai vežti krovinius praplėsti skubos tvarka - 265084058
Suteikiama kvalifikacija:Vairuotojo pradinė profesinė kvalifikacija vežti krovinius komerciniais tikslais
Programos trukmė:1 sav. / 35 val.
Programos aprašymas:Mokymo programos tikslai: suteikti žinių apie motorinių transporto priemonių vairuotojų pradinės profesinės kvalifikacijos įgijimo tvarką; supažindinti su racionalaus važiavimo ir saugos reikalavimais; supažindinti su transporto priemonę veikiančiomis jėgomis, transporto priemonės ašių apkrovomis; išdėstyti ekonomiško (ekologiško) ir aplinką saugojančio vairavimo būdus; išaiškinti įvairių veiksnių svarbą darbo ir poilsio ciklui; suteikti žinių apie eismo keliais nelaimių priežastis ir rizikos faktorius; supažindinti su bendravimo kultūra; išaiškinti teisės aktų, reglamentuojančių krovinių vežimą, reikalavimus; išmokyti organizuoti transporto priemonės pakrovimą deramai laikantis saugos ir tinkamų transporto priemonės naudojimo taisyklių; suteikti žinių apie krovinių vežimo kelių transporto ekonominius klausimus ir rinkodarą, krovinių vežėjų veiklos organizavimą; suteikti vairavimo įgūdžių vairuojant transporto priemonę įvairaus eismo intensyvumo ir dangų keliais. Teorinio mokymo metu supažindinama su pakuočių ir padėklų tipais, krovinių fiksavimo ir tvirtinimo būdais, tvirtinimo įtaisais, krovos įranga, krovinio dengimo būdais ir priemonėmis, su transporto priemonę veikiančiomis jėgomis, transporto priemonės ašių apkrovomis, maksimaliais leidžiamais transporto priemonių matmenimis, nestandartinių krovinių gabenimu, su krovinių vežimo teisės aktų reikalavimais ir taikymu, krovinių vežimo kelių transportu ekonominiais ypatumais. Praktinis mokymas vykdomas specialioje aikštelėje ir keliuose. Baigus šią mokymo programą ir įgijus vairuotojo pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius komerciniais tikslais, galima mokytis pagal Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programą. Asmenims, kuriems mokymosi pasiekimai įvertinami patenkinamai, išduodamas kvalifikacijos pažymėjimas.
Vieno dalyvio mokymo kaina:128,88 EUR (445,00 Lt)
Apgyvendinimo kaina parai: Apgyvendinimo paslaugos neteikiamos.
Paslaugos teikimo vieta:Jonavos r. sav.
Mokymo paslaugos teikėjas:Uždaroji akcinė bendrovė "Rigveda" - 233343250
Licencijos numeris:004093
Licencijos išdavimo data:2014.03.24
Teikėjo adresas:Laisvės al. 49, Kaunas
Teikėjo telefono nr.:8 37 323736
Teikėjo el. paštas:rigveda@rigveda.lt
Teikėjo interneto svetainė:www.rigveda.lt

<< Atgal