Naujienos

 Situacijos darbo rinkoje apžvalga

2016 m. rugsėjo 1 d. Vilniaus teritorinėje darbo biržoje buvo įregistruotas  44781 darbo ieškantis asmuo, iš jų 33386 turėjo  bedarbio statusą. Registruoto nedarbo rodiklis lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 0,7 procentiniais punktais ir siekė 6,5 proc. visų Vilniaus apskrities darbingo amžiaus gyventojų. Per 2016 metų rugpjūčio mėnesį į darbo rinką sugrįžo 6867 asmenys:  3754 asmenys pradėjo dirbti, 982  asmenys nusiųsti į aktyvios darbo rinkos politikos priemones, 2131 asmuo pradėjo veiklą, įsigijęs verslo liudijimą iki 6 mėn.
Per 2016 metų rugpjūčio mėnesį bedarbio statusas buvo suteiktas 5612 asmenų.
Rugpjūčio  mėnesį darbdaviai įregistravo 8401 laisvą darbo vietą.

 
Išsami situacijos apžvalga >

 Situacija aptarnaujamų savivaldybių darbo rinkoje

Darbo paieška Vilniuje Darbuotojų paieška Darbo paieška Europoje