Naujienos

 Situacijos darbo rinkoje apžvalga

2016 m. liepos 1 d. Vilniaus teritorinėje darbo biržoje įregistruota 32642 bedarbiai. Registruoto nedarbo rodiklis lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 0,8 procentiniais punktais ir siekė 6,4 proc. visų darbingo amžiaus gyventojų.
Per 2016 metų birželio mėnesį į darbo rinką sugrįžo 6734 asmenys. Iš jų pradėjo dirbti 3627 asmenys, 1039 asmenys nusiųsti į aktyvios darbo rinkos politikos priemones, 2068 asmenys pradėjo veiklą, įsigiję verslo liudijimus iki 6 mėn.
2016 metų birželio mėnesį bedarbio statusas suteiktas 5543 asmenims.
Birželio mėnesį darbdaviai įregistravo 6844 laisvas darbo vietas.
Išsami situacijos apžvalga >

 Situacija aptarnaujamų savivaldybių darbo rinkoje

Darbo paieška Vilniuje Darbuotojų paieška Darbo paieška Europoje

 Renginiai

2016-07-14 08:00
Vilniaus teritorinė darbo birža skelbia konkursą į karjeros valstybės tarnautojo Vilniaus miesto skyriaus Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo poskyrio vyriausiojo specialisto pareigas
Vieta: Vilniaus teritorinė darbo birža, Bendrųjų reikalų skyrius, 208 kab., S. Žukausko g. 15, Vilnius
2016-08-01 09:00
Profesinio konsultavimo renginys vyresnio amžiaus bedarbiams
Vieta: Vilniaus teritorinės darbo biržos Vilniaus miesto skyrius, J. Kubiliaus g. 2, 213 kab., Vilnius
2016-08-01 09:00
Tikslinis informacinis susirinkimas
Vieta: Vilniaus teritorinės darbo biržos Širvintų skyrius, Plento g. 41., 11 kab., Širvintos
2016-08-01 09:00
ESF projekto „Atrask save“ grupiniai užsiėmimai
Vieta: Vilniaus teritorinės darbo biržos Širvintų skyrius, Plento g. 41., 3 kab., Širvintos
2016-08-01 09:00
Konsultavimo grupėms užsiėmimas
Vieta: Vilniaus teritorinės darbo biržos Šalčininkų skyrius, Architekto g. 4, Šalčininkai
Daugiau renginių