Naujienos

 Situacijos darbo rinkoje apžvalga

2018 m. rugpjūčio 1 d. Telšių teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje buvo įregistruoti 6993 bedarbiai (liepos 1 d. – 6805), tai sudarė 8,5 proc. visų Telšių apskrityje registruotų darbingo amžiaus gyventojų. Nedarbas, lyginant su 2018 m. birželio mėn., padidėjo 0,2 proc., o 2017 m. rugpjūčio 1 d. buvo mažesnis 0,7 proc. ir siekė 7,8 proc.
Per liepos mėnesį įregistruoti 1137 darbo ieškantys asmenys (birželio mėn. - 975), iš jų bedarbio statusas suteiktas 1100 asmenų.
Įregistruotos 782 laisvos darbo vietos (terminuotos ir neterminuotos). Įdarbinti 576 asmenys, iš jų neterminuotai - 478. Į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nukreipta 130 asmenų.
Rugpjūčio 1 d. buvo registruota 1210 jaunų asmenų (16 - 29 m.). Suaktyvėjo absolventų registracija, per liepos mėn. jų įregistruota 102. Liepos mėn. įdarbintas 161 jaunuolis, į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nusiųstas 61.
Išsami situacijos apžvalga >

 Situacija aptarnaujamų savivaldybių darbo rinkoje

 Renginiai

2018-08-20 10:00
Užsiėmimas „Įsidarbinimo dokumentų rengimas“
Vieta: Telšių TDB Klientų aptarnavimo departamento Telšių skyrius (S. Daukanto g. 64, Telšiai)
2018-08-21 10:00
Darbo klubo užsiėmimas „Darbo pokalbio ypatumai“
Vieta: Telšių TDB Klientų aptarnavimo departamento Jaunimo užimtumo skyrius (Telšių JDC, S. Daukanto g. 64, Telšiai)
2018-08-21 10:00
Darbo klubo užsiėmimas „Įsidarbinimo dokumentų rengimas“
Vieta: Telšių teritorinės darbo biržos Klientų aptarnavimo departamento Jaunimo užimtumo skyrius (Mažeikių JDC, Ventos g. 27, Mažeikiai)
2018-08-21 13:00
Informacinis užsiėmimas „Renkuosi paklausią profesiją“
Vieta: Telšių TDB Klientų aptarnavimo departamento Jaunimo užimtumo skyrius (Telšių JDC, S. Daukanto g. 64, Telšiai)
2018-08-21 13:00
Darbo klubo užsiėmimas „Darbo paieškos būdai ir strategijos“
Vieta: Telšių TDB Klientų aptarnavimo departamento Jaunimo užimtumo skyrius (Telšių JDC, S. Daukanto g. 64, Telšiai)
Daugiau renginių

 Situacija darbo rinkoje