Naujienos

 Situacijos darbo rinkoje apžvalga

Rugpjūčio 1 d. Šiaulių teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje buvo įregistruoti 13848 bedarbiai (liepos 1 d. – 13226), tai sudarė 8,2 proc. visų darbingo amžiaus gyventojų. Bedarbių skaičius didėjo visose savivaldybėse. Vyrų nedarbas padidėjo 0,3 proc. punkto ir sudarė 7,4 proc., moterų nedarbas padidėjo 0,4 proc. punkto ir sudarė 8,7 proc. Mažiausia darbingo amžiaus gyventojų buvo registruota bedarbiais Šiaulių m. (4,9 proc.) ir Šiaulių r. (7,3 proc.) savivaldybėse, daugiausia darbingo amžiaus gyventojų registruota bedarbiais Kelmės r. (13,3 proc.) ir Kelmės r. (12,9 proc.) savivaldybėse.
Per mėnesį įregistruota 1980 darbo neturinčių asmenų, iš jų: bedarbio statusas suteiktas 1840, tai 80 arba 4,5 proc. daugiau nei per birželio mėnesį.
Įregistruota 1970 laisvų darbo vietų, tai 167 arba 9,3 proc. daugiau nei per birželio mėnesį.
Per mėnesį įdarbinti pagal neterminuotas ar terminuotas darbo sutartis 1165 asmenys, tai 44 mažiau nei per birželio mėnesį.
Savarankišką veiklą, įgiję verslo liudijimus iki 6 mėnesių, per mėnesį pradėjo 1054 asmenys, 117 daugiau nei birželio mėnesį.
Dar 457 asmenys nukreipti į aktyvios darbo rinkos politikos priemones.
 
 
 
Išsami situacijos apžvalga >

 Situacija aptarnaujamų savivaldybių darbo rinkoje

Darbo paieška Šiauliuose Darbuotojų paieška Darbo paieška Europoje

 Renginiai

2016-08-29 10:00
Savarankiško užimtumo skatinimo užsiėmimas
Vieta: Šiaulių teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centre Naujojoje Akmenėje (Taikos g. 1, Naujoji Akmenė)
2016-08-29 10:00
Profesinio apsisprendimo užsiėmimas
Vieta: Šiaulių teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centre Kelmėje (Žemaitės g. 24, Kelmė)
2016-08-29 10:00
Informacinis susirinkimas darbo biržoje užsiregistravusiems asmenims
Vieta: Šiaulių teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centre Joniškyje (Livonijos g. 19A, Joniškis)
2016-08-29 10:30
Darbo paieškos įgūdžių lavinimo užsiėmimas nepasirengusiems darbo rinkai asmenims
Vieta: Šiaulių teritorinės darbo biržos Radviliškio skyriuje I a., 101 kab. (A. Povyliaus g. 2, Radviliškis)
2016-08-29 11:00
Renginių ciklas absolventams ir abiturientams „Nuo diplomo iki darbo sutarties“
Vieta: Šiaulių teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centre Šiauliuose (Tilžės g. 198, Šiauliai)
Daugiau renginių