Naujienos

 Situacijos darbo rinkoje apžvalga

2017 m. gegužės 1 d. Šiaulių teritorinėje darbo biržoje registruoti bedarbiai sudarė 8,5 proc. apskrities darbingo amžiaus gyventojų, tai yra 0,6 proc. punkto mažiau negu balandžio 1 d. Registruotas moterų nedarbas sumažėjo nuo 9 proc. iki 8,6 proc. Vyrų nedarbo rodikliai mažėjo sparčiau nuo 9,1 proc. iki 8,3 proc. Jaunimo iki 24 m. amžiaus registruotas nedarbas sudarė 3 proc., jaunimo iki 29 m. amžiau – 4,1 proc.
Registruoto nedarbo rodikliai mažėjo visose savivaldybėse. Daugiausia darbingo amžiaus gyventojų buvo registruota bedarbiais Kelmės r. – 13,1 proc. ir Akmenės r. – 12,4 proc. savivaldybėse. Mažiausia – Šiaulių m. – 5,4 proc. ir Šiaulių r – 7,9 proc.
Per balandžio mėnesį įregistruotas 1571 bedarbis (278 mažiau nei per kovo mėnesį) ir 2064 nauji darbo pasiūlymai (39 mažiau nei per kovo mėnesį).
Per mėnesį į darbo rinką sugrįžo 3357 darbo ieškantys asmenys: 1630 – įdarbinta, 1055 – pradėjo veiklą pagal verslo liudijimą, 672 – nukreipti į aktyvios darbo rinkos politikos priemones.
Išsami situacijos apžvalga >

 Situacija aptarnaujamų savivaldybių darbo rinkoje

Darbo paieška Šiauliuose Darbuotojų paieška Darbo paieška Europoje

 Renginiai

2017-05-30 11:00
Pirmojo darbo programos užsiėmimas jaunimui be profesinio pasirengimo
Vieta: Šiaulių teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centre Šiauliuose (Tilžės g. 198, Šiauliai)
2017-05-31 13:00
Posėdis Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje dėl socialinės paramos skyrimo
Vieta: Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje (Vilniaus g. 263, Šiauliai)
Daugiau renginių