Naujienos

 Situacijos darbo rinkoje apžvalga

Marijampolės teritorinės darbo biržos duomenimis, 2018 m. sausio 1 dieną buvo registruota 8383 bedarbiai – 9,4 proc. aptarnaujamos teritorijos darbingo amžiaus gyventojų. Nedarbas 0,3 proc. punkto mažesnis nei prieš metus.
Registruotas moterų nedarbas didėjo nuo 8,5 iki 9,5 proc., vyrų nedarbo rodiklis didėjo nuo 7,6 iki 9,3 proc. Jaunimo iki 29 m. amžiaus registruotas nedarbas didėjo nuo 4,6 iki 4,8 proc.
Daugiausia darbingo amžiaus gyventojų buvo registruota bedarbiais Kalvarijos sav. - 14,5 proc., mažiausiai - Marijampolės sav. - 8,0 proc.
Per mėnesį bedarbio statusas suteiktas 936 asm. – 20,9 proc. mažiau nei lapkričio mėnesį. Darbdaviai registravo 311 laisvų darbo vietų – 44,7 proc. mažiau negu praeitą mėnesį.
Gruodį Marijampolės teritorinė darbo birža į darbo rinką padėjo sugrįžti 1066 asmenims – 174 nusiųsti į aktyvios darbo rinkos politikos priemones, 3 asm. nusiųsti į profesinės reabilitacijos programą, 443 įdarbinti, 446 pradėjo veiklą pagal verslo liudijimą.
Išsami situacijos apžvalga >

 Situacija aptarnaujamų savivaldybių darbo rinkoje

Darbo paieška Marijampolėje Darbuotojų paieška Darbo paieška Europoje

 Renginiai

2018-01-19 08:00
Užsiregistravau darbo biržoje. O kas toliau?
Vieta: Marijampolės teritorinė darbo birža, Valaičio g. 2, Marijampolė
2018-01-19 09:00
Lietuvos kariuomenė ir tarnybos būdai joje
Vieta: Marijampolės teritorinė darbo birža, Valaičio g. 2, Marijampolė
2018-01-19 10:00
Elektroninių paslaugų mokymai
Vieta: Marijampolės teritorinės darbo biržos Vilkaviškio skyrius, S. Daukanto g. 17 A, Vilkaviškis
2018-01-22 09:00
Motyvavimo ir aktyvinimo priemonės „Aš galiu“ užsiėmimas
Vieta: Šakių jaunimo darbo centras, Gimnazijos g. 7A, Šakiai
2018-01-22 09:00
Konsultavimas grupėms
Vieta: Marijampolės teritorinė darbo birža, Valaičio g. 2, Marijampolė
Daugiau renginių