Naujienos

2015 metų Alytaus teritorinės darbo biržos veiklos rezultatų ir darbo rinkos tendencijų pristatymas visuomenei

                    Šaltinis. Alytaus radijas FM99/ 2016-01-12

 Situacijos darbo rinkoje apžvalga

Per 2016 m. sausio mėnesį Alytaus teritorinėje darbo biržoje užsiregistravo 1525 bedarbiai.
2016 m. vasario 1 d. registruoti 12246 bedarbiai, 5350 (43,7 proc.) moterys, 6896 (56,3 proc.) vyrai. Alytaus apskrities bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų 2016 m. vasario 1 d. - 13,6 proc.
Per sausio mėnesį įdarbintas 561 ieškantis darbo asmuo, į aktyvias darbo rinkos politikos priemones nukreipti 129 asmenys, įregistruotos 498 naujos laisvos darbo vietos.
Išsami situacijos apžvalga >

 Situacija aptarnaujamų savivaldybių darbo rinkoje

Darbo paieška Alytuje Darbuotojų paieška Darbo paieška Europoje

 Renginiai

2016-02-08 09:00
Darbo klubo užsiėmimas „Pasirengimas ir dalyvavimas darbo pokalbyje“ darbo biržoje registruotiems asmenims
Vieta: Alytaus teritorinės darbo biržos Lazdijų skyrius, Kauno g. 6 A, Lazdijai
2016-02-09 08:00
Darbo klubo užsiėmimas ,,Įsidarbinimo dokumentų rengimas“ darbo biržoje registruotiems asmenims
Vieta: Alytaus teritorinės darbo biržos Alytaus skyrius, Vilniaus g. 21, Alytus
2016-02-09 09:00
Darbo motyvacijai stiprinti užsiėmimas ,,Mano pasiekimų aplankas“ (I dalis) darbo biržoje registruotiems asmenims
Vieta: Alytaus teritorinės darbo biržos Lazdijų skyrius, Kauno g. 6 A, Lazdijai
2016-02-09 10:00
Darbo motyvacijai stiprinti užsiėmimas ,,Mano pasiekimų aplankas“ (I dalis)
Vieta: Alytaus teritorinės darbo biržos Alytaus skyrius, Vilniaus g. 21, Alytus
2016-02-09 10:00
Darbo rinkos pamoka „Darbo rinkos pažinimas. Profesinės karjeros planavimas“ Panočių pagrindinės mokyklos 10 kl. moksleiviams
Vieta: Alytaus teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centras Varėnoje, Dzūkų g. 16, Varėna
Daugiau renginių