Netekau darbo. Turiu 3 metų darbo stažą, bet jis įgytas ne vienoje darbo vietoje. Ar galėsiu gauti nedarbo socialinio draudimo išmoką?
Nedarbo draudimo stažas nebūtinai turi būti įgytas vienoje darbovietėje. Jis taip pat neturi būti nepertraukiamas. Svarbu, kad reikiamas stažas būtų įgytas per paskutinius 36 mėnesius. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymo 5 straipsniu, teisę į nedarbo draudimo išmoką turi bedarbiais teritorinėje darbo biržoje įsiregistra...
Daugiau atsakymų
Jauno bedarbio portretas