Neturiu nuolatinio darbo, bet kartais užsidirbu pinigų pagal autorinę darbo sutartį. Ar darbo biržoje man gali suteikti bedarbio statusą?
Sudarius autorinę sutartį ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui, Jūs netektumėte bedarbio statuso ir registracija darbo biržoje būtų nutraukta. Sudarius autorinę sutartį trumpesniam laikotarpiui, bedarbio statusas (taip pat ir nedarbo draudimo išmoka, jeigu ji būtų skirta) būtų sustabdomas, o išnykus sustabdymą sąlygojusioms aplinkybėms, atstatomas. Kaip n...
Daugiau atsakymų
Studijas baigusiems užsienyje 

Jei studijas baigei užsienyje ir ieškai darbo Lietuvoje, ši informacija gali būti Tau naudinga


    

Studijas baigusieji užsienyje

 

Populiarėjant studijoms užsienyje ir daugėjant atvejų, kai teritorinėje darbo biržoje norintys užsiregistruoti absolventai pateikia studijų baigimo užsienyje diplomą, atkreipiame dėmesį, jog užsienyje studijas baigusiam asmeniui būtina kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą dėl diplomo pripažinimo.

 

Informacija studijas baigusiems užsienyje

 

Kvalifikacijos vertinimu nustatoma jos akademinė vertė, projektuojant ją į Lietuvos švietimo sistemoje teikiamas kvalifikacijas. Tokiu būdu užsienyje įgyta kvalifikacija tampa suprantama Lietuvos aukštosioms mokykloms, darbdaviams ir kitoms institucijoms, o kvalifikacijos turėtojas žino savo galimybes (studijuoti, dirbti ar kt.) Lietuvoje. Atlikus vertinimą, išduodama SKVC pažyma dėl akademinio pripažinimo.

Užsienio kvalifikacijos akademinis pripažinimas SKVC atliekamas per 1 mėnesį nuo visų akademiniam pripažinimui reikalingų dokumentų, įskaitant ir papildomus dokumentus, pateikimo dienos. Trūkstant informacijos apie užsienio kvalifikaciją, terminas gali būti pratęsiamas dar 3 mėnesiams.

 

Dokumentus užsienio kvalifikacijos pripažinimui galima pateikti:

  • asmeniškai adresu: Goštauto g. 12, LT 01108, Vilnius; I aukštas, 1-18 kabinetas;
  • per įgaliotą asmenį (būtinas notaro patvirtintas įgaliojimas);
  • siunčiant paštu, adresu: A. Goštauto g. 12, LT 01108, Vilnius, Lietuvos Respublika (būtina pateikti (notaro ar atitinkamos institucijos) patvirtintas dokumentų kopijas ir užpildytą paraišką).

Daugiau informacijos: skvc.lt 
 
 


Informacija atnaujinta: 2017.11.30 16:40