Ar nedarbo draudimo išmoka skiriama iš darbo išėjus savo noru, arba šalių susitarimu?
Taip, išmoka skiriama, bet tik tiems bedarbiams, kurie iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos turi ne mažesnį kaip 12 mėnesių nedarbo draudimo stažą per paskutinius 30 mėn. Nedarbo draudimo išmokos dydis apskaičiuojamas kiekvienam asmeniui individualiai, nes jis priklauso nuo bedarbiui priklausiusių draudžiamųjų pajamų, valstybės remiamų pajam...
Daugiau atsakymų
Užsiregistravau, kas toliau? 

Informacija apie darbo biržos paslaugas


  

Užsiregistravau darbo biržoje, kas toliau?

Užsiregistravęs darbo biržoje turi teisę į:

 Daugiau informacijos čia arba Darbo ieškančio asmens atmintinėje

 

 

 

Užsiregistravęs darbo biržoje, galėsi naudotis elektroninėmis paslaugomis (apie paslaugas, kaip naudotis,  naudojimosi e. paslaugomis vadovas):

 • sukurti ir redaguoti savo CV;
 • nusiųsti savo CV darbdaviui;
 • tvarkyti darbdaviams išsiųstus prašymus ir gautus darbo pasiūlymus;
 • ieškoti darbo pasiūlymų pagal pasirinktus kriterijus;
 • išsaugoti darbo pasiūlymus, kuriuos norite peržiūrėti vėliau;
 • išsaugoti darbo pasiūlymų paieškos parametrus;
 • ieškoti darbo pasiūlymų, skirtų įdarbinti moksleivius ir studentus;
 • užsisakyti el. pašto žinutes apie dominančius darbo pasiūlymus.

Papildomos paslaugos, teikiamos tapatybę Elektroninių valdžios vartų portale patvirtinusiems asmenims:

 • užpildyti supaprastintą išankstinės registracijos darbo biržoje formą ir pasirinkti atvykimo į darbo biržą laiką;
 • sudaryti preliminarų Individualų užimtumo veiklos planą;
 • peržiūrėti darbo biržos išduotą rekomendaciją įsidarbinti bei siūlomo darbo pasiūlymo aprašymą, kontaktinius darbdavio duomenis;
 • peržiūrėti darbo biržos suteiktų paslaugų suvestinę;
 • tiesiogiai bendrauti su priskirtu darbo biržos specialistu, užduoti klausimus ir gauti atsakymus;
 • pakeisti ir suderinti apsilankymo darbo biržoje laiką;
 • užsisakyti darbo biržos išduodamas pažymas.

 

Užsiregistravęs darbo biržoje būsi pakviestas į informacinį susirinkimą, kuriame darbo biržos specialistas papasakos apie teikiamas paslaugas,  darbo paieškos būdus, organizuojamus mokomuosius ir pažintinius renginius, siūlomus papildomus užsiėmimus, vykdomus projektus.  Čia sužinosi apie galimybes gauti reikiamas pažymas, bus atsakyta į kylančius klausimus.

Tau bus paskirtas konsultantas (tarpininkas) ir išduota  Darbo ieškančio asmens atmintinė (pavyzdys). Atmintinėje bus   nurodytos bedarbio teisės ir pareigos, o kiekvieno apsilankymo darbo biržoje metu bus įrašomas kito apsilankymo laikas.

Svarbu!

 • Neatvykęs paskirtu laiku be pateisinamos priežasties, neteksi bedarbio statuso, o pakartotinai registruotis darbo biržoje galėsi tik po 6 mėn. 

Jei negali atvykti dėl pateisinamos priežasties, apie tai turi informuoti darbo biržą telefonu arba paštu per 3 darbo dienas. Pateisinamos neatvykimo priežastys yra nurodytos bedarbio pareigų 7 punkte.  

 • Jei po registracijos pasikeitė tavo duomenys, nurodyti Darbo ieškančio asmens atmintinėje, apie tai turėtum pranešti darbo biržai per 3 darbo dienas. 

 


Informacija atnaujinta: 2016.06.23 10:37