Kurioje darbo biržoje reikėtų registruotis, jei gyvenamoji vieta deklaruota viename mieste, o gyvenu kitame?
Registruotis darbo biržoje galima tame mieste, kuriame šiuo metu gyvenate. Vadovaujantis Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. A1-473, 7 punktu, teritorinės darbo biržos registruoja darbo ieškančius asmenis, kurie gyvena jų nurodytoje gyve...
Daugiau atsakymų
Kaip užsiregistruoti darbo biržoje? 

Užsiregistravęs darbo biržoje, galėsi pasinaudoti paslaugų, susijusių su darbo paieška ir profesinės karjeros planavimu, paketu.   

  

Taupydamas laiką, pasinaudok darbo biržos teikiama  išankstinės registracijos paslauga – užsiregistruok interneto svetainėje (išankstinės registracijos internetu instrukcija).

Užpildęs savo CV, aktyvuok nuorodą „Registruotis darbo biržoje“. Tavo įvesti duomenys bus nusiųsti į nurodytą teritorinę darbo biržą išankstinei registracijai. 
 
Sutartu laiku atvyk į teritorinę darbo biržą. Turėk visus registracijai reikalingus dokumentus.

Jei pageidauji, į darbo biržą gali atvykti ir be išankstinės registracijos. Ieškok artimiausio teritorinės darbo biržos skyriaus kontaktų ir atvyk nurodytu darbo laiku.
 

Registruotis darbo biržoje gali visi asmenys nuo 14 metų – dirbantys, tačiau norintys pakeisti turimą darbą, besimokantys, neturintys darbo ir siekiantys įgyti bedarbio statusą (bedarbio statusas suteikiamas asmenims nuo 16 metų).

Ieškantys darbo asmenys registruojami gyvenamosios vietos teritorinėje darbo biržoje.  Vienu metu registruotis galima tik vienoje teritorinėje darbo biržoje.

Registruodamasis būk atviras, pateik tikslius ir išsamius duomenis apie save, nurodyk savo ilgalaikius siekius ir pageidaujamus darbus. Ši informacija teritorinės darbo biržos specialistui padės kuo anksčiau surasti Tau tinkamas veiksmingiausias užimtumo priemones ir suteikti reikalingas paslaugas.

Užsiregistravęs darbo biržoje, gausi Darbo ieškančio asmens atmintinę (pavyzdys), kurioje konsultantas pažymės, kada Tau reikia apsilankyti darbo biržoje, ir kurioje bus nurodytos bedarbio teisės ir pareigos.

Atsimink, jeigu po registracijos pasikeitė Tavo duomenys, nurodyti Darbo ieškančio asmens atmintinėje, turi apie tai pranešti darbo biržai per 3 darbo dienas.

Bedarbio statusas suteikiamas (detaliau) tik nedirbantiems darbingo amžiaus darbingiems asmenims (t.y. asmenims nuo 16 metų iki senatvės pensijos amžiaus), kurie nesimoko pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba nestudijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės formos studijų programas ir yra įstatymų nustatyta tvarka įsiregistravę teritorinėje darbo biržoje. Bedarbio statusas suteikiamas per 5 darbo dienas nuo registracijos darbo biržoje dienos.

 


Informacija atnaujinta: 2016.05.24 16:24