Kokio amžiaus asmuo gali registruotis darbo biržoje?
Registruotis teritorinėse darbo biržose gali VISI asmenys nuo 14 metų – ne tik siekiantys įgyti bedarbio statusą, bet ir kiti: dirbantys ir norintys pakeisti turimą darbą, besimokantys, pensinio amžiaus. Pažymėtina, jog bedarbio statusas suteikiamas asmenims nuo 16 metų iki Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyto senatvės pensijos amžiaus...
Daugiau atsakymų
Jaunimo reikalų koordinatoriai 

Jaunimo reikalų koordinatoriai savivaldybėse – tai tarpininkai tarp savivaldybės politikų, tarnautojų bei jaunimo


 

Jaunimo reikalų koordinatoriai savivaldybės institucijai padeda formuoti ir įgyvendinti savivaldybės jaunimo politiką:

 • sudaryti sąlygas jaunimui būti aktyvia visuomenės dalimi, plėtoti veiklas, skirtas jaunimo situacijai gerinti;
 • stiprinti jaunimo nevyriausybinį sektorių, skatinti jaunus žmones dalyvauti jaunimo veikloje;
 • užtikrinti jaunimo dalyvavimą formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką;
 • skatinti jaunimo savanorišką veiklą, jaunimo iniciatyvas, užtikrinančias jaunimo užimtumą, kompetencijų ugdymą, savirealizaciją;
 • užtikrinti su jaunimu dirbančių asmenų ir institucijų bendradarbiavimą, informavimą, patirties sklaidą;
 • kurti ir plėtoti programas bei priemones, nukreiptas į jaunimui aktualių klausimų sprendimą

Iliustracija Jaunimo reikalų koordinatoriai 

 
Jaunimo reikalų koordinatoriai gali Tau padėti:

 • jei nori įsitraukti į jaunimo organizacijų veiklą – padės atrasti Tau tinkamiausią;
 • jei sieki save realizuoti – suras būdų kaip įtraukti Tave į jaunimo veiklų sūkurį;
 • jei turi idėją ir nežinai kaip ją įgyvendinti – patars ir nukreips teisinga linkme;
 • jei reikia informacijos apie jaunimą – suteiks arba padės ją gauti;
 • jei nori tiesiog pasikalbėti su tikru jaunimo draugu – Tu jį radai!
  

 

DAUGIAU INFORMACIJOS IR KOORDINATORIŲ KONTAKTAI:  jrd.lt

 


Informacija atnaujinta: 2017.11.29 16:49