Kurioje darbo biržoje reikėtų registruotis, jei gyvenamoji vieta deklaruota viename mieste, o gyvenu kitame?
Registruotis darbo biržoje galima tame mieste, kuriame šiuo metu gyvenate. Vadovaujantis Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. A1-473, 7 punktu, teritorinės darbo biržos registruoja darbo ieškančius asmenis, kurie gyvena jų nurodytoje gyve...
Daugiau atsakymų
Privalomasis sveikatos draudimas 

Privalomasis sveikatos draudimas aktualus jaunimui, tačiau ne Lietuvos darbo biržos kompetencijos klausimas. Šiame puslapyje rasite nuorodas į kitus informacijos šaltinius ir kontaktinius telefonus.


 

Privalomasis sveikatos draudimas 

 

Privalomasis sveikatos draudimas (PSD) garantuoja sveikatos priežiūros paslaugų teikimą bei išlaidų už suteiktas paslaugas, vaistus ir medicinos pagalbos priemones kompensavimą. 

Apdraustuoju laikomas asmuo, už kurį mokamos arba kuris moka įstatymu nustatyto dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas.

Privalomąjį sveikatos draudimą vykdo Privalomojo sveikatos draudimo taryba, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, o apskrityse – teritorinės ligonių kasos. Nuo 2016 m. sausio 1 d. visos privalomojo sveikatos draudimo įmokos mokamos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

 

 

Telefonų numeriai, kuriais konsultuojami gyventojai privalomojo sveikatos draudimo klausimais: KONTAKTAI – vlk.lt 

 


Savo draustumą privalomuoju sveikatos draudimu galima pasitikrinti neišėjus iš namų! Reikia paspausti aktyvią nuorodą https://dpsdr.vlk.lt/PublicSearch.aspx  ir atsivėrusiame lange įrašyti asmens kodą arba draudžiamojo asmens identifikacinį kodą.


Informacija atnaujinta: 2017.12.01 09:03