Per kiek laiko reikia užsiregistruoti darbo biržoje?
Terminas,  per kurį reikia įsiregistruoti teritorinėje darbo biržoje, teisės aktais nėra apibrėžtas. Tai galite padaryti Jums patogiu laiku. Bet atkreiptinas dėmesys, jog  asmenys, kurie buvo atleisti iš darbo ar valstybės tarnautojų pareigų nesant darbuotojo ar valstybės tarnautojo kaltės, dėl nepriklausančių nuo asmens aplinkybių ir darbdavio bankroto ...
Daugiau atsakymų
Jaunimo garantijų iniciatyva 
 

 

Jaunimo garantijų iniciatyvos stebėseną gali sekti ČIA.

KAS YRA JAUNIMO GARANTIJŲ INICIATYVA?

Kas yra Jaunimo garantijų iniciatyva?

ES Taryba 2013 m. balandžio 22 d. paskelbė rekomendaciją dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos nustatymo.

Jaunimo garantijų iniciatyva siekiama užtikrinti, kad visiems jaunesniems nei 29 metų amžiaus asmenims per keturis mėnesius nuo formaliojo mokymo užbaigimo ar tapimo bedarbiais būtų pateikiamas kokybiško darbo pasiūlymas, pasiūlymas tęsti studijas, atlikti stažuotę ar praktiką.

Iniciatyva įgyvendinama nuo 2014 m.

 

Koks Jaunimo garantijų iniciatyvos tikslas?

Jaunimo garantijų iniciatyvos tikslas – suaktyvinti jaunimą per kaip įmanoma trumpesnį laikotarpį: išlaikant ryšį su darbo rinka arba užtikrinant tolesnio išsilavinimo galimybę.

Taip siekiama mažinti jaunimo nedarbą ir pagerinti jaunuolių, kurie nei dirba, nei mokosi, padėtį, padedant susirasti darbą baigus mokslus.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŽIŪRĖK MINI SERIALĄ APIE JAUNIMO GARANTIJŲ INICIATYVĄ  ČIA.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kam skirta Jaunimo garantijų iniciatyva?

Lietuvoje Jaunimo garantijų iniciatyvos galimybėmis gali pasinaudoti jaunimas iki 29 metų.

Kokias galimybes siūlo Lietuvos darbo birža dalyvaujantiems Jaunimo garantijų iniciatyvoje?

Jaunimo garantijų iniciatyvoje dalyvaujantiems jauniems bedarbiams iki 29 metų, atsižvelgiant į jų individualius poreikius, teritorinės darbo biržos siūlo paslaugų ir priemonių paketus (plačiau žr. čia), kuriuos  sudaro ankstyvosios intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemonės bei integravimo į darbo rinką priemonės. Paslaugos ir priemonės teikiamos sistemiškai per 4 mėnesius nuo registracijos teritorinėje darbo biržoje dienos, įgyvendinant keturis Jaunimo garantijų iniciatyvos etapus.

Kur galiu rasti daugiau informacijos apie Jaunimo garantijų iniciatyvą?

Siūlome skaityti informaciją internete:

 

 

GALIMYBĖS JAUNIMUI

Darbas

 Darbas

 

Įsidarbindamas pasinaudok paramos galimybėmis:

Dalyvauk Lietuvos darbo biržos vykdomuose projektuose:

Esi aukštosios mokymo įstaigos absolventas, paskutinio kurso studentas, aukštos kvalifikacijos specialistas? Dalyvauk Talentų banko programoje !

Ieškok darbo pasiūlymų internete:

EURES biuro darbo pasiūlymus rasi ČIA.

Daugiau darbo paieškos portalų nuorodų rasi ČIA.

Ieškai darbo vasaros metu? Ši informacija skirta tau.

 

Verslas

 

Kurdamas verslą pasinaudok paramos galimybėmis:

Daugiau informacijos apie verslumą rasi ČIA.

Dalyvauk Valstybinės mokesčių inspekcijos nuotoliniuose mokymuose ketinantiems kurti verslą

Mokykis būti verslininku JA Lithuania

Dalyvauk Europos mainų programoje verslininkams „Erasmus jauniesiems verslininkams“

 

Praktika
Savanorystė

 

Praktikos galimybių gali rasti čia:

 

Ieškai darbo ir studentų praktikos pasiūlymų valstybės įstaigose? Apsilankyk ČIA.

 

Dalyvauk Jaunimo reikalų departamento prie SADM kartu su partneriais vykdomame projekte:

 

Daugiau informacijos apie savanorystę ir savanoriškos veiklos galimybes rasi ČIA.

Dalyvauk Jaunimo darbo centrų informaciniuose ir mokomuosiuose renginiuose! Renginių sąrašą rasi ČIA.

Teritorinių darbo biržų renginių sąrašai skelbiami ČIA.

Informacija

Mokymas

 

Įgyk kvalifikaciją dalyvaudamas Lietuvos darbo biržos organizuojamame profesiniame mokyme!

Nežinai kokia profesija paklausi darbo rinkoje? Atsakymą padės rasti Lietuvos darbo biržos įsidarbinimo galimybių barometras

Daugiau informacijos apie švietimo sistemą Lietuvoje, galimybes mokytis:

Informaciją apie mokymosi galimybes Europoje rasi ČIA (PLOTEUS).

 

JAUNIMO GARANTIJŲ INICIATYVOS DOKUMENTAI
2016-11-18 V-868 Dėl JGI įgyvendinimo tobulinimo.pdf2016-11-18 V-868 Dėl JGI įgyvendinimo tobulinimo
2016-11-30 A1-641 DĖL JAUNIMO GARANTIJŲ INICIATYVOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO PAKEITIMO.pdf2016-11-30 A1-641 DĖL JAUNIMO GARANTIJŲ INICIATYVOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO PAKEITIMO
JGI įgyvendinimas 2016 m.pdfJGI įgyvendinimas 2016 m
JGI įgyvendinimas 2015 m.pdfJGI įgyvendinimas 2015 m
2015-02-23 V-105_Del_JGI_igyvendinimo_pakeitimo.pdf2015-02-23 V-105_Del_JGI_igyvendinimo_pakeitimo
2014 m. JGI igyvendinimas (metine).pdf2014 m. JGI igyvendinimas (metine)
2014-11-27 A1-584 JGI įgyvendinimo planas.pdf2014-11-27 A1-584 JGI įgyvendinimo planas
2014-08-19 Dėl JGI įgyvendinimo tvarkos aprašo.pdf2014-08-19 Dėl JGI įgyvendinimo tvarkos aprašo
2014-02-13 V-107 Dėl JGI paslaugų paketų bedarbiams ir darbdaviams patvirtinimo.pdf2014-02-13 V-107 Dėl JGI paslaugų paketų bedarbiams ir darbdaviams patvirtinimo
2014-01-14 JGI įgyvendinimo bendradarbiavimo memorandumas.pdf2014-01-14 JGI įgyvendinimo bendradarbiavimo memorandumas

Informacija atnaujinta: 2018.01.10 09:24