Renginių ciklai ir akcijos 

Čia rasi informaciją apie Jaunimo darbo centrų vykdomus renginių ciklus ir akcijas


 

Iliustracija

 

Rugsėjo mėnesį tolesnių mokslų nepasirinkę abiturientai, neturintys profesijos arba neįgiję pagrindinio išsilavinimo jaunuoliai kviečiami dalyvauti darbo biržos profesinio informavimo ir orientavimo renginiuose, kuriuose jie gali susipažinti su įvairiomis profesijomis ir skatinami įgyti paklausią darbo rinkoje profesiją. Čia dalyvausiantys profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimą vykdančių įstaigų atstovai pristato profesinio mokymo įstaigas ir programas, vyksta ekskursijos į mokymo įstaigas. 

 Plačiau.

 


Liepos – rugpjūčio mėn. Lietuvos darbo birža kviečia aukštąsias ir profesines mokyklas baigusius absolventus ir studijų neišsirenkančius bendrojo ugdymo mokyklų abiturientus dalyvauti akcijoje „Nuo diplomo iki darbo sutarties“, kurios metu siekiama ne tik sparčiau integruoti absolventus į darbo rinką, bet ir kiekvienam skirti individualų dėmesį, patarti ir padėti rasti geriausias profesines galimybes, supažindinti su darbo paieškos būdais, skatinti jaunuolius planuoti savo karjerą, ugdyti asmenines savybes ir gebėjimus. Du mėnesius vykstančia akcija taip pat norima parengtus naujus specialistus pristatyti darbdaviams, padedant jiems apsirūpinti reikiama kvalifikuota darbo jėga. 

Plačiau. 

Iliustracija


 Iliustracija

 

Gegužės  – birželio mėn. bendrojo lavinimo mokyklų auklėtiniai turi galimybę susipažinti su situacija darbo rinkoje ir jos aktualijomis, kokios yra darbo galimybės vasaros metu, kaip ieškoti darbo, kokius teisinius aspektus būtina žinoti įsidarbinant asmenims iki 18 metų. Teminiuose karjeros planavimo seminaruose aptariami būsimos karjeros planavimas, savanorystės ir kitos laisvalaikio užimtumo galimybės, padedančios įgyti bendrąsias ir socialines kompetencijas.

Plačiau.


Kovo – balandžio mėn. vyksta akcija „Planuok karjerą atsakingai“, skirta bendrojo ugdymo, profesinių ir aukštųjų mokyklų mokiniams ir studentams, švietimo įstaigų vadovams ir karjeros konsultantams. Akcijos tikslas – profesinį kelią besirenkančius jaunuolius supažindinti su situacija darbo rinkoje, informacija apie profesinės karjeros galimybes, pristatyti darbo biržos veiklą ir siūlomas paslaugas, skatinti jaunuolius planuoti savo karjerą, įvertinant pagrindinius profesijos rinkimosi veiksnius, orientuoti įgyti darbo rinkoje paklausias profesijas, priimti informacija grįstus sprendimus.

Plačiau.

Iliustracija


Iliustracija 

Kovo – balandžio mėn. vyksta informaciniai renginiai švietimo įstaigų vadovams ir pedagogams bei karjeros konsultantams kur pristatomos Jaunimo dabo centro paslaugos (informavimas, kosultavimas, profesinis orientavimas), supažindinama su situacija darbo rinkoje, jauno bedarbio portretu, „Įsidarbinimo galimybių barometrais“, supažindinama su būsimais renginių ciklais – akcijomis, pvz., „Planuok karjerą atsakingai“, „Atvirų durų dienos mokiniams“. Taip pat organizuojamos apskritojo stalo diskusijos, kur dalijamasi gerąja patirtimi, sėkmės istorijomis, idėjomis.


Spalio – gegužės mėnesiais vyksta profesinio orientavimo renginiai mokiniams. Mokiniai kviečiami atvykti į Jaunimo darbo centrus arba JDC specialistai vyksta į mokyklas iš anksto sutartu laiku. Renginių metu dalyviai pildo Individualaus interesų profilio testą, padedantį apsispręsti dėl būsimos profesijos, žiūri filmukus apie profesijos pasirinkimą ir karjeros planavimą.Taip pat mokiniai,  žaisdami žaidimą „Profesijų labirintas“, gali rasti atsakymą, kuri profesijų grupė jiems labiausiai tinka pagal asmenines savybes.

Iliustracija

 

 


Informacija atnaujinta: 2017.11.29 16:40