Kokio amžiaus asmuo gali registruotis darbo biržoje?
Registruotis teritorinėse darbo biržose gali VISI asmenys nuo 14 metų – ne tik siekiantys įgyti bedarbio statusą, bet ir kiti: dirbantys ir norintys pakeisti turimą darbą, besimokantys, pensinio amžiaus. Pažymėtina, jog bedarbio statusas suteikiamas asmenims nuo 16 metų iki Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyto senatvės pensijos amžiaus...
Daugiau atsakymų
Jaunimo metodinė taryba 
 

Lietuvos darbo biržos Jaunimo metodinė tarybaJaunimo metodinė taryba yra visuomeniniais pagrindais veikiantis kolegialus organas,  kurio teikiami sprendimai, pasiūlymai yra patariamojo, rekomendacinio pobūdžio Lietuvos darbo biržai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, teritorinėms darbo biržoms ir jų struktūriniams padaliniams – jaunimo darbo centrams.

Jaunimo metodinės tarybos tikslas – skatinti užimtumo ir jaunimo politiką formuojančių ir įgyvendinančių institucijų bendradarbiavimą bei jaunimo dalyvavimą, rengiant ir įgyvendinant programas ir priemones, padedančias jaunimui sėkmingai integruotis į darbo rinką, užtikrinant teritorinių darbo biržų teikiamų paslaugų prieinamumą, atitikimą įvairių jaunimo grupių poreikiams.

Jaunimo metodinės tarybos sudarymą, funkcijas, teises ir darbo organizavimą reglamentuoja Jaunimo metodinės tarybos nuostatai.

Lietuvos darbo biržos Jaunimo metodinės tarybos narių sąrašas .

 

 Dokumentai

Aplankas: Vilniaus TDB jaunimo metodinė tarybaVilniaus TDB jaunimo metodinė taryba
Aplankas: Alytaus TDB jaunimo metodinė tarybaAlytaus TDB jaunimo metodinė taryba
Aplankas: Kauno TDB jaunimo metodinė tarybaKauno TDB jaunimo metodinė taryba
Aplankas: Klaipėdos TDB jaunimo metodinė tarybaKlaipėdos TDB jaunimo metodinė taryba
Aplankas: Marijampolės TDB jaunimo metodinė tarybaMarijampolės TDB jaunimo metodinė taryba
Aplankas: Panevėžio TDB jaunimo metodinė tarybaPanevėžio TDB jaunimo metodinė taryba
Aplankas: Šiaulių TDB jaunimo metodinė tarybaŠiaulių TDB jaunimo metodinė taryba
Aplankas: Tauragės TDB jaunimo metodinė tarybaTauragės TDB jaunimo metodinė taryba
Aplankas: Telšių TDB jaunimo metodinė tarybaTelšių TDB jaunimo metodinė taryba
Aplankas: Utenos TDB jaunimo metodinė tarybaUtenos TDB jaunimo metodinė taryba

Informacija atnaujinta: 2016.06.22 15:56