Bendradarbiavimas 

Jaunimo darbo centrų socialiniai partneriai


 

Bendradarbiavimas – viena iš svarbiausių JDC veiklų, kuria siekiama suteikti jaunimui visapusišką informaciją ir efektyvias paslaugas. Partneryste grįstas pažiūris padeda mokytis vieniems iš kitų, dalintis gerąja patirtimi, atrasti jaunimo problemų sprendimus, kurti inovacijas, siekti ilgalaikių tikslų. Nuolat plečiamas socialinių partnerių tinklas prisideda motyvuojant jaunimą tęsti mokslus, įgyti profesiją, informuojant apie įsidarbinimo, savanorystės ir praktikos galimybes, skatinant verslumą, ugdant jaunimo konkurencingumą darbo rinkoje. Pridėtinė sąveikos su socialiniais partneriais vertė – paslaugos, atitinkančios kintančius jaunų žmonių poreikius.

 Jaunimo darbo centrų socialinių partnerių tinklas

 

 Jaunimo darbo centrų drauge su socialiniais partneriais vykdomos veiklos:

  • renginių jaunimui organizavimas ir vedimas;
  • pažintinės ekskursijos į įmones;
  • mokinių ir studentų įdarbinimo galimybių vasaros atsostogų metu paieška;
  • darbo mugės;
  • mokymų, kongerencijų organizavimas ir vedimas;
  • dalyvavimas tarybų ir komitetų veikloje, sprendžiančių jaunimo užimtumo klausimus veikloje;
  • projektų kūrimas ir įgyvendinimas;
  • savanorystės propagavimas ir skatinimas, savanorystės ir praktikos vietų teikimas;
  • konsultavimas rengiant informacinius, metodinius leidinius;
  • dalijimąsis gerąja patirtimi.

    

 

 


Informacija atnaujinta: 2016.06.01 10:28