Projekto „Atrask save“ galimybės – apie ateitį galvojantiems jauniems žmonėms
Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas
2017 m. liepos 31 d.
Kategorija: Darbo rinkos

Jaunimo garantijų projektas „Atrask save“ siūlo didelę paslaugų įvairovę visiems darbo, mokymosi ir praktikos galimybių ieškantiems jauniems žmonėms, tiek užsiregistravusiems, tiek neužsiregistravusiems darbo biržoje.  Nemokamai dalyvauti  projekte, įsitraukti į aktyvų visuomeninį gyvenimą, išbandyti ir atrasti tas veiklos sritis, kurios labiausiai atitinka individualius gebėjimus ir norus, kviečiami nedirbantys ir nesimokantys žmonės nuo 15 iki 29 metų.

Projekto dalyviai išbando naujas veiklas organizacijose, mezga kontaktus su būsimais darbdaviais, dalyvauja naudinguose užsiėmimuose, randa bendraminčių, stiprina pasitikėjimą savimi, išmoksta naujų dalykų, turiningai ir smagiai leidžia laiką, susipažįsta su įdomiais žmonėmis. Kaip tai veikia?

 

   

 

Trumpesnė programa – jau turintiems profesiją

Užsiregistravusiems darbo biržoje ir atitinkantiems projekto kriterijus, teritorinės darbo biržos gali pasiūlyti kelias mokymų programas. Įgiję specialybę ar profesiją,  kviečiami dalyvauti programoje pasirengusiam darbo rinkai jaunimui. Šios programos trukmė – nuo 2 iki 3 savaičių. Programos dalyviai gauna praktinių patarimų gausiuose mokymuose „Efektyvus savęs pristatymas darbo paieškos ir darbo situacijose“ ir „Laiko, konfliktinių ir stresinių situacijų valdymas“. Darbo biržos darbuotojai projekto dalyvius tiesiogiai supažindina su mažiausiai trimis vietos įmonėmis ir jų veikla, realia darbo aplinka. Taip pat siūloma dalyvauti neformaliame profesiniame mokyme ir įgyti reikalingų profesinių kompetencijų, kurios vėliau suteikia pranašumo darbo rinkoje, padeda lengviau rasti darbą arba praktiką. Baigę dalyvavimą programoje, jaunuoliai geba efektyviai pristatyti save darbo paieškos ir darbo situacijose, turi praktinių įgūdžių, yra susipažinę su vietos įmonėmis ir paklausiomis profesijomis.

 

 

Neturinčius  profesijos lydi mentorius

Neturintys profesijos, turėtų rinktis programą, skirtą nepasirengusiam darbo rinkai jaunimui. Šios programos trukmė – nuo 2 iki 3 mėnesių. Programos metu dalyvius nuolat lydi jaunimo garantijų koordinatorius – mentorius, patarėjas ir draugas. Koordinatorius palaiko nuolatinį ryšį, teikia reikiamą pagalbą ir informaciją. Programos dalyviai gali pasirinkti net iš 16 juos dominančių mokymų temų, pavyzdžiui: savęs pažinimas, stresas ir jo valdymas, darbas grupėje, lyderystė, finansų valdymas ir kt. Kvalifikuotų specialistų parengtas testas padeda atskleisti stipriausius asmenybės bruožus, pasirinkti būsimą profesiją. Apsispręsti gelbėja ir profesionalūs psichologai. Atlikę tęstą, projekto dalyviai gali dalyvauti vienoje iš pasirinktų veiklų: švietimo, savarankiškos veiklos, samdomo darbo. Pasirinkę švietimo veiklą, susipažįsta su mokymo įstaigomis, išmoksta efektyviai ir tinkamai save pristatyti, susipažįsta su užduotimis, kurias atliktų darbo metu.

Pasirinkę savarankiškos veiklos modulį, jaunuoliai išmoksta parengti verslo planą, sužino apie finansinės pagalbos galimybes, paslaugų reklamos būdus, susipažįsta su gerosiomis smulkaus verslo praktikomis.

Samdomo darbo kryptį pasirinkę dalyviai išmoksta efektyviai save pristatyti darbdaviui, susipažįsta su paklausiomis profesijomis ir joms keliamais reikalavimais, atlieka 20 dienų praktinį mokymą pasirinktoje įmonėje ir išbando norimą profesiją. Tai įgyvendinti padeda techninis mentorius.

Visi programos dalyviai vyksta į 2 dienų išvažiuojamąjį seminarą – „patyriminius mokymus“, kurių metu apžvelgia įgytą patirtį, žinias ir  ateities planus. Seminaro metu tobulinami bendravimo ir darbo komandoje įgūdžiai.

 

 

Savanorių laukia net 380 organizacijų

Visi, kam artimos savanorystės idėjos ir norintys save išbandyti, tobulėti, įgyti naujų žinių ir profesinės patirties (tai, ko dažniausiai reikalauja darbdaviai), kviečiami dalyvauti „Jaunimo savanoriškoje tarnyboje“. Šios programos trukmė nuo – 1 iki 4 mėnesių. Savanoriauti programos dalyviai gali daugiau nei 380 pelno nesiekiančių organizacijų visoje Lietuvoje .

Savanoriai laukiami turizmo, kultūros, meno centruose, muziejuose, mokyklose, darželiuose, globos namuose, sveikatos priežiūros įstaigose, bibliotekose, botanikos soduose, regioniniuose parkuose ar kitose vietose (savanorius priimančių organizacijų sąrašas: https://www.jaunimogarantijos.lt/lt/organizacijos-savanorystei ). Savanoriams suteikiamos maistpinigių, kelionės išlaidų kompensacijos, o programos pabaigoje išduodamas pažymėjimas apie įgytas kompetencijas.

 

Registruotis biržoje nebūtina

Nedirbantys ir nesimokantys ir  neregistruoti darbo biržoje, taip pat gali dalyvauti projekte. Tokiu atveju reikia kreiptis į gyvenamosios vietos savivaldybę ir teirautis jaunimo garantijų koordinatoriaus. Kartu su jaunimo garantijų koordinatoriumi išsiaiškinę, ką norėtų veikti, dalyviai paprastai aptaria, kokių įgūdžių turi, o kuriuos galbūt reikėtų patobulinti ir pagal tai parengia individualų veiklos planą. Šio veiklos plano įgyvendinimas gali trukti nuo 1 iki 3 mėnesių ir pagal poreikius apimti įvairias paslaugas, pavyzdžiui, savęs pažinimą, motyvavimą, informavimą ir konsultavimą apie dalyvio galimybes, įtraukimą į visuomenei naudingą veiklą, tarpininkavimą su švietimo įstaigomis ar teritorinėmis darbo biržomis ir savanoriškos veiklos atlikimo organizavimą. Įgyvendindamas individualų veiklos planą dalyvis įgyja trūkstamų žinių ir įgūdžių, kurie vėliau padeda žengti į darbo rinką ir padrąsina grįžti į švietimo sistemą.

Visi projekto dalyviai – tiek turintys, tiek neturintys profesiją ar specialybę, užsiregistravę ar neužsiregistravę darbo biržoje –pabaigę pasirinktas programas, gali tęsti dalyvavimą projekte „Naujas startas“. Šis projektas padeda įgyti darbo įgūdžių tiesiogiai darbo vietoje arba gauti darbo užmokesčio subsidiją. Pastarasis faktas išties svarbus potencialiam darbdaviui ir padidina galimybes įsidarbinti. 

 

 

Iki šių metų liepos mėnesio projekte „Atrask save“ dalyvavo 20710 jaunuolių, iš jų  – 7947 įsidarbino, pradėjo mokytis ar stažuotis. Projekto dalyvius įdarbino 2578 darbdaviai visoje Lietuvoje.


 

Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas