Ar gali gauti nedarbo socialinio draudimo išmoką ką tik studijas baigęs ir darbo biržoje užsiregistravęs studentas?
Jeigu neturėjote darbo santykių bent 18 mėnesių, o tik baigėte mokslus, nedarbo socialinio draudimo išmoka Jums nepriklauso, nes neturite sukaupęs reikiamo nedarbo draudimo stažo. Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 2012 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujos redakcijos Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymui, d...
Daugiau atsakymų
Moksleiviams 

Darbas vasarą mokiniams suteikia ne tik progą užsidirbti, bet ir galimybę susipažinti su darbo aplinka, padeda formuotis jaunai asmenybei, ugdo atsakomybės jausmą. Lietuvos Respublikos teisės aktai reglamentuoja nepilnamečių įdarbinimą ir gina jų teises.


 

  

Jei Tau mažiau nei 16 metų, svarbu žinoti, kad: gali dirbti tik savo fizines galimybes atitinkančius lengvus darbus,  kurie yra saugūs, nekelia pavojaus sveikatai, vystymuisi ir netrukdo lankyti mokyklos. Kitoks darbas iki 16 m. yra draudžiamas.

 

Leidžiamus lengvus darbus vaikai gali dirbti atostogų arba laisvu nuo mokymosi metu, jeigu tai jiems netrukdys lankyti mokyklos ir liks pakankamai laiko ruošti pamokoms.

   

 

Moksleiviams nuo 14 iki 16 metų leidžiama dirbti šiuos lengvus darbus:

 • darbai daržuose ir soduose;
 • vaistažolių rinkimas;
 • mažų naminių gyvuliukų ir paukščių priežiūra;
 • medelių ir krūmų sodinimas, rišimas, laistymas;
 • nemechanizuotas šieno vartymas, grėbimas;
 • reklamų,  laikraščių,  afišų  klijavimas gatvių stenduose, išnešiojimo, pasiuntinio ir pašto darbai;
 • laikraščių ir žurnalų pardavimas;
 • prekių kainų žymėjimas, rūšiavimas ir pakavimas;
 • lengvi  pagalbiniai darbai;
 • žaislų  aprengimas  drabužiais,  žaislų valymas;
 • rūšiavimas ir pakavimas skalbykloje;
 • stalų serviravimas;
 • ir pan.


 

Moksleiviams iki 16 metų  leidžiama dirbti:

 • mokslo metu – iki 2 valandų per dieną ir 12 valandų per savaitę. Dirbti galima pasibaigus pamokų metui;
 • ne mokslo metu – 7 valandas per dieną ir 35 valandas per savaitę, kai dirbama ne mažiau kaip savaitę.

 

Šis darbo laikas gali būti pailgintas iki 8 valandų per dieną ir 40 valandų per savaitę vaikams, kuriems sukako 15 metų.

 


 

16-18 metų moksleiviams leidžiama dirbti:

 • mokslo metu – ne daugiau kaip 8 valandas per parą kartu su kasdiene pamokų trukme ir ne daugiau kaip 40 valandų per savaitę kartu su pamokų trukme per savaitę;
 • ne mokslo metu – ne daugiau kaip 8 valandas per parą ir ne daugiau kaip 40 valandų per savaitę.

 

 

Priimamas į darbą 14-16 metų moksleivis darbdaviui turi pateikti:

 • gimimo liudijimą;
 • mokyklos, kurioje mokosi, raštišką sutikimą;
 • vieno iš tėvų ar kito vaiko atstovo raštišką sutikimą;
 • vaiko sveikatą prižiūrinčio gydytojo leidimą.

 

 

 

 

Moksleiviai iki 18 metų negali būti skiriami dirbti:

 • darbo, kuris fiziškai ir psichologiškai per sunkus;
 • darbo, kuriame naudojamos sveikatai kenksmingos medžiagos;
 • darbo, kuriame yra didesnė nelaimingų atsitikimų ar susirgimų profesinėmis ligomis tikimybė;
 • darbo,  kurio dėl nepakankamo  atsargumo jausmo ar patirties jaunas asmuo  gali nesugebėti saugiai dirbti;
 • viršvalandinius darbus; budėti įmonėje ar namuose.

 

 

 

 

Kokiose įmonėse dažniausiai įdarbinami moksleiviai, kokios pareigos jiems siūlomos?

 

Dažniausiai darbdaviai moksleivius įdarbina vasarą, atostogų metu. Jie teigia, kad moksleiviai pasižymi sąžiningumu, darbštumu, energingumu. Norėdami įdarbinti moksleivius sezoniniam darbui, kreipiasi prekybos centrai, kavinės, restoranai, žurnalų redakcijos. Dažniausiai  ieškoma spaudos bei lankstinukų platintojų, kurjerių, spaudos rūšiuotojų, prekybos centruose – darbininkų etiketėms klijuoti, pagalbinių darbininkų vežimėliams surinkti, darbuotojų prekėms pristatyti (reklamuoti) restoranuose, kavinėse – padavėjų, indų plovėjų, virtuvės pagalbinių darbininkų. Moksleiviams siūloma dirbti aplinkos tvarkymo darbininkais, uogų rinkėjais, prekiauti ledais. 

 

Kaip jaunimui nepakliūti į nesąžiningų darbdavių rankas?

 

Ar darbdaviai laikosi Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, prižiūri Valstybinė darbo inspekcija. Jeigu  kiltų abejonių dėl darbdavio veiksmų teisėtumo, informacijos ir konsultacijų reikėtų kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją (el. paštas info@vdi.lt, tel.:  (8 5) 213 9772).

 

 

Daugiau informacijos:

 

Nutarimas Dėl asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, sveikatos patikrinimo ir jų galimybių dirbti konkretų darbą nustatymo tvarkos, darbo laiko, jiems draudžiamų dirbti darbų, sveikatai kenksmingų, pavojingų veiksnių sąrašo patvirtinimo

 

Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (36 straipsnis)

 

Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas (277 straipsnis)

 


Informacija atnaujinta: 2015.07.30 13:15