Užsiregistravau darbo biržoje studijuodamas magistrantūrą (dieniniame skyriuje), bet dabar studijas nutraukiau. Ar reikia iš naujo registruotis arba pranešti, kad perregistruotų kaip bedarbį?
Studijuodamas pagal nuolatinę mokymo formą buvote registruotas ne kaip bedarbis, o kaip darbo ieškantis asmuo.  Pasikeitus duomenims, nurodytiems Darbo ieškančio asmens kortelėje, privalote per 3 darbo dienas nuo naujų aplinkybių atsiradimo dienos apie tai pranešti teritorinei darbo biržai. Darbo ieškančių asmenų registravimą reglamentuoja Darbo rinkos s...
Daugiau atsakymų
Moksleiviams 

Darbas vasarą mokiniams suteikia progą užsidirbti, galimybę įgyti pirmąją darbo patirtį, padeda formuotis jaunai asmenybei, ugdo atsakomybės jausmą


 Darbas moksleiviams

Jei Tau dar nėra 16 metų, dirbti gali tik savo fizines galimybes atitinkančius lengvus darbus,  kurie yra saugūs, nekelia pavojaus sveikatai, vaiko raidai ir netrukdo lankyti mokyklos.

   

 

Moksleiviams nuo 14 iki 16 metų leidžiama dirbti šiuos lengvus darbus:

 • darbai daržuose ir soduose;
 • vaistažolių rinkimas;
 • mažų naminių gyvuliukų ir paukščių priežiūra;
 • medelių ir krūmų sodinimas, rišimas, laistymas;
 • nemechanizuotas šieno vartymas, grėbimas;
 • reklamų,  laikraščių,  afišų  klijavimas gatvių stenduose, išnešiojimo, pasiuntinio ir pašto darbai;
 • laikraščių ir žurnalų pardavimas;
 • prekių kainų žymėjimas, rūšiavimas ir pakavimas;
 • lengvi  pagalbiniai darbai;
 • žaislų  aprengimas  drabužiais,  žaislų valymas;
 • rūšiavimas ir pakavimas skalbykloje;
 • stalų serviravimas.


 

Moksleiviams iki 16 metų leidžiama dirbti:

 • mokslo metu – iki 2 valandų per dieną ir 12 valandų per savaitę. Dirbti galima pasibaigus pamokų metui;
 • ne mokslo metu – 7 valandas per dieną ir 35 valandas per savaitę, kai dirbama ne mažiau kaip savaitę.

 Šis darbo laikas gali būti pailgintas iki 8 valandų per dieną ir 40 valandų per savaitę vaikams, kuriems sukako 15 metų.


 

16-18 metų moksleiviams leidžiama dirbti:

 • mokslo metu – ne daugiau kaip 8 valandas per parą kartu su kasdiene pamokų trukme ir ne daugiau kaip 40 valandų per savaitę kartu su pamokų trukme per savaitę;
 • ne mokslo metu – ne daugiau kaip 8 valandas per parą ir ne daugiau kaip 40 valandų per savaitę.

 

 

Priimamas į darbą 14-16 metų moksleivis darbdaviui turi pateikti:

 • gimimo liudijimą;
 • mokyklos, kurioje mokosi, raštišką sutikimą (jei ketinama dirbti mokslo metų metu);
 • vieno iš tėvų ar kito vaiko atstovo raštišką sutikimą;
 • vaiko sveikatą prižiūrinčio gydytojo leidimą.

 

 

 

 

Moksleiviai iki 18 metų negali būti skiriami dirbti darbo:

 • kuris fiziškai ir psichologiškai per sunkus;
 • kuriame naudojamos sveikatai kenksmingos medžiagos;
 • kuriame yra didesnė nelaimingų atsitikimų ar susirgimų profesinėmis ligomis tikimybė;
 • kurio dėl nepakankamo  atsargumo jausmo ar patirties jaunas asmuo  gali nesugebėti saugiai dirbti;
 • kurie yra viršvalandiniai.

 

 

 

 

Kaip jaunimui nepakliūti į nesąžiningų darbdavių rankas?

 

Ar darbdaviai laikosi Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, prižiūri Valstybinė darbo inspekcija. Jeigu  kyla abejonių dėl darbdavio veiksmų teisėtumo, reikėtų kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją (el. paštas info@vdi.lt, tel.:  (8 5) 213 9772).

 

Daugiau informacijos:

 

Nutarimas Dėl asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, sveikatos patikrinimo ir jų galimybių dirbti konkretų darbą nustatymo tvarkos, darbo laiko, jiems draudžiamų dirbti darbų, sveikatai kenksmingų, pavojingų veiksnių sąrašo patvirtinimo

Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (36 straipsnis)

Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas (277 straipsnis)

 


Informacija atnaujinta: 2016.07.19 11:28