Informacija apie neformaliojo mokymo programą 

Mokymo programos pavadinimas; kodas:BUHALTERINĖS APSKAITOS IR ĮVADO Į PRAGMA 3.2 KURSAI;
Suteikiama kompetencija:Buhalterio
Programos aprašymas:Baigę galėsite dirbti įmonių ar kitų ūkio subjekto buhalterinės apskaitos pozicijose ar steigti įmonę teikiančią buhalterines paslaugas, savarankiškai dirbti su programa Pragma 3.2, paruošti įmonės pirminius dokumentus, vykdyti tikslią atsargų apskaitą, registruoti pirkimus, pradavimus, grąžinimus ir apmokėjimus pasinaudodami programos galimybėmis, vesti kuro apskaitą, automatiškai paruošti finansinę ir mokestinę atskaitomybę, skaičiuoti darbo užmokestį ir paruošti balansą. Žinosite įstatymus ir teisės aktus; apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, ekonominių ir finansinių rodiklių įvykdymo bei procesų kontrolės svarbą ūkio subjekto veiklai ir sprendimų priėmimui. Turėsite mokesčių, finansų teorinių žinių ir praktinių įgūdžių. Gebėsite organizuoti įmonių ar kitų ūkio subjekto apskaitos darbą, tvarkyti jų apskaitą, analizuoti įmonės finansinius rodiklius, rengti finansinę, mokestinę bei kitą atskaitomybę, parengti deklaracijas ir pateikti jas VMI, SODRAI, Registrų centrui, vertinti finansinius rezultatus, kontroliuoti ūkinių operacijų ir įvykių pagrindimą apskaitos dokumentais, užtikrinti finansinę kontrolę, Pragma 3.2, apdoroti ja buhalterinės apskaitos dokumentus. Mokymų metu gausite pilnas teorines žinias ir iš ilgametę patirtį turinčių dėstytojų/praktikų - praktinius įgūdžius reikalingus darbui. Išduodami pažymėjimai.
Programos trukmė:6 sav. / 240 val.
Vieno dalyvio mokymo kaina:868,86 EUR (3.000,00 Lt)
Apgyvendinimo kaina parai: Apgyvendinimo paslaugos neteikiamos.
Paslaugos teikimo vieta:Kauno m. sav.
Profesinio mokymo teikėjo pavadinimas, kodas:UAB "Europinė partnerystė", 300124887
Teikėjo adresas:Žemaičiu g. 31, 44175 Kaunas, Lietuva
Teikėjo telefono nr.:+37068575345
Teikėjo el. paštas:info@europartner.lt
Teikėjo interneto svetainė:http://www.europartner.lt

<< Atgal