Gyvenimo ir darbo sąlygos 
Lietuvos darbo birža > EURES > Gyvenimo ir darbo sąlygos
 
Darbdaviai ir ieškantys darbo asmenys yra suinteresuoti priimti sprendimą apie mobilumą, kuris būtų pagrįstas turima informacija. Šiam tikslui pasiekti jiems reikalinga praktinė, teisinė ir su administraciniais klausimais susijusi informacija. Šis puslapis pateikia informaciją, kuri padės sprendžiant klausimus, susijusius su išvykimu dirbti į užsienį ir darbuotojų iš kitų ES/EEE valstybių įdarbinimu.

Darbo ir gyvenimo sąlygų skyrelyje rasite detalią informaciją apie ypač rūpimus klausimus: kaip susirasti gyvenamąją vietą, informaciją apie mokesčius, socialines garantijas, sveikatą bei tai reguliuojančius teisės aktus, diplomų pripažinimą bei kvalifikacijos atitikimą.

Informacija atnaujinta: 2016.03.16 14:00