Pereinamieji laikotarpiai 
Susijusios nuorodos: 

Eures - Europos darbo mobilumo portalas

Išsamesnė informacija apie šios taisyklės įvedimą pateikiama aiškinamajame rašte ČIA.

Europos ekonominei erdvei (EEE) priklausančiose šalyse laisvas darbuotojų judėjimas yra viena iš pagrindinių teisių, leidžiančių vienos EEE šalies piliečiams dirbti kitoje EEE šalyje tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip dirba tos valstybės narės piliečiai.

Pereinamuoju laikotarpiu, kuris gali trukti iki 7 metų nuo Kroatijos įstojimo į ES 2013 m. liepos 1 d., gali būti taikomi tam tikri laisvo darbuotojų judėjimo iš Kroatijos ir į ją apribojimai.

Šie laisvo judėjimo apribojimai taikomi tik siekiant įsidarbinti ir atskirose valstybėse narėse jie gali skirtis.

2012 m. balandžio 18 d. Federalinė Taryba nusprendė pasinaudoti Šveicarijos ir ES susitarime dėl laisvo asmenų judėjimo numatyta apsaugos sąlyga ir pradėti ją taikyti 8 ES valstybių narių (Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Slovakijos, Slovėnijos, Čekijos ir Vengrijos) piliečiams, nustatant jiems išduodamų B kategorijos leidimų gyventi šalyje kvotas. Ši nuo 2012 m. gegužės 1 d. įvesta taisyklė galios vienus metus ir bus taikoma minėtųjų 8 ES valstybių narių piliečiams, kurie į Šveicariją atvyks dirbti savarankiškai arba pagal vienus metus arba ilgiau galiojančią darbo sutartį.

2014 vasario 9 d. Šveicarija referendumu grąžino anksčiau galiojusias imigrantų kvotas ES valstybėms.


Informacija atnaujinta: 2018.01.19 13:50