EURES 
Lietuvos darbo birža > EURES > Apie EURES
 

 

EURES (Europos užimtumo tarnybos) yra bendradarbiavimo tinklas, kurio paskirtis – užtikrinti laisvą darbuotojų judėjimą Europos Sąjungos (toliau - ES), Europos Ekonominės Erdvės (toliau - EEE ) šalyse narėse bei Šveicarijoje. Tinklą koordinuoja Europos Komisija.

Visoje Europoje yra daugiau kaip 850 EURES konsultantų, jų skaičius nuolat auga. EURES konsultantai - tai kvalifikuoti specialistai, kurie darbdaviams, besidomintiems Europos darbo rinka ir darbo ieškantiems žmonėms teikia pagrindines EURES paslaugas – informuoja ir konsultuoja. Jie yra su mobilumu susijusių praktinių, teisinių ir administracinių klausimų ekspertai. Konsultantai dirba kiekvienos valstybės valstybinės įdarbinimo tarnybos arba kitų EURES tinklo partnerinių organizacijų sudėtyje. Vietinį EURES patarėją galite surasti, naudodamiesi patarėjų paieškos funkcija EURES darbo mobilumo portale http://ec.europa.eu/eures/

EURES konsultantai:

  • informuoja – suteikia naują, tikslią ir išsamią informaciją bei duoda patarimus apie gyvenimo ir darbo sąlygas ES, EEE šalyse narėse, Šveicarijoje;
  • konsultuoja – padeda ir pataria ieškantiems darbo asmenims, kurie nori dirbti ES, EEE šalyse narėse bei Šveicarijoje apie atitinkamas laisvas darbo vietas ir padeda rašyti prašymus bei gyvenimo aprašymus pagal rekomenduojamą Europos CV formą. Ieškantiems darbo asmenims leidžiama užregistruoti savo gyvenimo aprašymą EURES darbo mobilumo portalo EURES CV duomenų bazėje;
  • pataria ieškantiems darbo asmenims bei darbdaviams – padeda samdyti darbuotojus darbdaviams, ieškantiems darbuotojų kitose šalyse, taip pat pataria ir padeda nustatyti galimų kandidatų profilį. Jie skatina naudoti EURES CV duomenų bazę kaip priemonę, padedančią darbdaviams rasti visus užsiregistravusius asmenis, norinčius dirbti ES, EEE šalyse narėse, Šveicarijoje.

EURES konsultantai turi specialios profesinės patirties praktiniais, juridiniais ir administraciniais klausimais, susijusiais su geografiniu ir darbiniu mobilumu. Konsultantai turi galimybių naudotis įvairiomis informacinėmis priemonėmis, tarp jų duomenų baze, kurioje yra informacijos apie gyvenimo ir darbo sąlygas visose valstybėse narėse, t.y. informacijos apie darbo rinkas, būsto sąlygas, švietimą, pragyvenimo išlaidas, socialinę sritį reglamentuojančius teisės aktus, mokesčių sistemą, mokymosi galimybes, kvalifikacijų pripažinimą ir pan. Persikėlimas į kitą šalį yra svarbus žingsnis. Naudodamiesi EURES paslaugomis, ieškantys darbo asmenys ir darbdaviai gali priimti informacija pagrįstus sprendimus dėl mobilumo ES, EEE šalyse narėse bei Šveicarijoje.

Informacija atnaujinta: 2018.11.07 15:58