Programa „Tavo pirmasis EURES darbas“ atveria galimybes
Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas
2018 m. gegužės 23 d.
Kategorija: Darbo rinkos
Profesinio judumo programa „Tavo pirmasis EURES darbas“.

Europos Komisijos inicijuota programa padeda 18–35 metų amžiaus jaunimui rasti darbą, mokomąją arba gamybinę praktiką kitoje ES šalyje, Norvegijoje arba Islandijoje, o darbdaviams – rasti kvalifikuotų darbuotojų. Pasinaudojus šia programa, nustatyto dydžio išmokos gali būti skiriamos jaunuolio kelionės, draudimo ir pragyvenimo išlaidų, patiriamų vykstant į  darbo pokalbį kompensavimui, taip pat gali būti apmokama dalis išlaidų, susijusių su persikraustymu dirbti į kitą šalį, prieš gaunant pirmąjį atlyginimą. Jauni kandidatai gali kreiptis ir dėl dalinio kalbos kursų, kvalifikacijos pripažinimo procedūrų ar papildomų persikraustymo išlaidų jauniems žmonėms, turintiems specialiųjų poreikių, kompensavimo. Įmonės, siūlančios ne trumpesnes nei 6 mėnesių darbo sutartis bei nacionalinę darbo teisę atitinkantį darbo užmokestį, gali kreiptis dėl finansinės paramos naujų darbuotojų, stažuotojų ar praktikantų mokymo išlaidoms padengti ir padėti jiems įsikurti.

 Sėkmės istorijos

Marijampolės teritorinės darbo biržos klientas Eimantas pasinaudojo programa „Tavo pirmasis EURES darbas“ vykdamas į pokalbį su darbdaviu Graikijoje. Jaunuoliui buvo suteikta 400 eurų siekianti finansinė parama.

----------------------------------------------------------------------------

Klaipėdos teritorinės darbo biržos klientas Jonas pasinaudojo programa „Tavo pirmasis EURES darbas“ persikeldamas dirbti į Norvegiją. Jaunuoliui buvo suteikta finansinė parama persikėlimo išlaidoms padengti.

----------------------------------------------------------------------------

Monikos iš Kauno atvejis įrodo, kad dėl finansinės paramos galima kreiptis ne vieną kartą. 2014 metų pabaigoje ji sudalyvavo programoje „Tavo pirmasis EURES darbas“ ir gavo 300 EUR paramą dėl pirmojo pokalbio su Liuksemburgo darbdaviu. Po kelių sėkmingų darbo pokalbių, Monika gavo pasiūlymą dirbti Liuksemburge pagal neterminuotą darbo sutartį, todėl vėl kreipėsi dėl finansinės paramos persikėlimo išlaidoms į kitą šalį kompensuoti. Šį kartą jai buvo suteikta apie 900 EUR siekianti parama. Persikrausčiusi į Liuksemburgą, Monika nusprendė mokytis prancūzų kalbos, čia vėl padėjo profesinio judumo programa. Baigusi kursus ir pateikusi dokumentus dėl finansavimo ji gavo 1200 EUR išmoką, padėjusią padengti užsienio kalbos tobulinimo kursus.

 ----------------------------------------------------------------------------

Išsamesnę informaciją apie šią programą galima rasti EURES Lietuva tinklapyje  www.ldb.lt/eures  bei  Europos darbo mobilumo portale http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=lt.

Asmenys, norintys pasinaudoti „Tavo pirmasis EURES darbas“ programa , gali kreiptis į teritorinių darbo biržų EURES konsultantus, kurių kontaktus  galima rasti www.ld.lt/eures > kontaktai, arba el. paštu eures@ldb.lt.  

Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas