Tavo pirmasis EURES darbas 
Lietuvos darbo birža > EURES > Tavo pirmas EURES darbas
 

 „Tavo pirmasis EURES darbas" – tai Europos Komisijos inicijuota profesinio judumo programa,  padedanti jaunimui rasti darbą, mokomąją arba gamybinę praktiką kitoje ES šalyje, Norvegijoje arba Islandijoje, o darbdaviams – rasti kvalifikuotų darbuotojų. Jos tikslas – užpildyti trūkstamų sričių specialistų darbo vietas Europoje, pasiūlant jas darbo ieškantiems motyvuotiems jaunuoliams.

Jaunimui pagal šią programą finansuojami kalbų kursai ar kitų formų mokymas, taip pat padengiamos darbo arba stažuotės ieškančių jaunuolių kelionės išlaidos, kad jie galėtų dalyvauti pokalbiuose dėl darbo ir įsikurti kitoje ES šalyje, kurioje pradės dirbti. „Tavo pirmasis EURES darbas“ programoje gali dalyvauti jaunimas:

  • nuo 18 iki 35 metų.
  • teisėtai gyvenantys bet kurioje iš valstybių narių.
  • norintys rasti darbą kitoje valstybėje narėje.  
Programa taip pat gali pasinaudoti darbdaviai, siūlantys ne trumpesnes nei 6 mėnesių darbo sutartis, su sąlyga, kad darbo užmokestis ir sąlygos atitinka nacionalinę darbo teisę. Įmonės, kuriose dirba ne daugiau kaip 250 darbuotojų, gali kreiptis finansinės paramos naujų darbuotojų, stažuotojų ar praktikantų mokymo išlaidoms padengti ir padėti jiems įsikurti.


Nuorodos:

 „Tavo pirmasis EURES darbas“

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=lt

Programos „Tavo pirmasis EURES darbas“ vadovas, kuriame rasite daug reikiamos informacijos

https://ec.europa.eu/eures/public/documents/10182/16204/Tavo%20pirmasis%20EURES%20darbas%20-%20Vadovas.pdf

Programos „Tavo pirmasis EURES darbas“ video pristatymas

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I099336

Informacija atnaujinta: 2016.03.23 08:26