Naujienos

 Situacijos darbo rinkoje apžvalga

2017 m. kovo 1 d. Vilniaus teritorinėje darbo biržoje įregistruotas 37071 bedarbis. Registruoto nedarbo rodiklis lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 0,4 procentiniais punktais ir siekė 7,2 proc. visų darbingo amžiaus gyventojų.
Per 2017 metų vasario mėnesį į darbo rinką sugrįžo 5565 asmenys. Iš jų pradėjo dirbti 3338 asmenys, 798 asmenys nusiųsti į aktyvios darbo rinkos politikos priemones, 1429 asmenys pradėjo veiklą, įsigiję verslo liudijimus iki 6 mėn.
2017 metų vasario mėnesį bedarbio statusas suteiktas 5603 asmenims.
Vasario mėnesį darbdaviai įregistravo 5227 laisvas darbo vietas.
Išsami situacijos apžvalga >

 Situacija aptarnaujamų savivaldybių darbo rinkoje

Darbo paieška Vilniuje Darbuotojų paieška Darbo paieška Europoje

 Renginiai

2017-03-23 09:00
Darbo klubo užsiėmimas motyvuotam nepasirengusiam darbo rinkai jaunimui „Kario profesija ir savanorio tarnyba“
Vieta: Vilniaus teritorinės darbo biržos Vilniaus miesto skyrius, J. Kubiliaus g. 2, 213 kab., Vilnius
2017-03-23 09:00
Darbo klubo užsiėmimas pasirengusiems darbo rinkai motyvuotiems bedarbiams „Darbo paieškos įgūdžių lavinimas“
Vieta: Vilniaus teritorinės darbo biržos Ukmergės skyrius, Vytauto g. 75, 109 kab., Ukmergė
2017-03-23 10:00
Darbo klubo užsiėmimas „Pokalbis su darbdaviu“ motyvuotam jaunimui
Vieta: Vilniaus teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centre Šalčininkuose, Architekto g. 4, Šalčininkai
2017-03-23 10:00
Jaunų asmenų motyvavimo ir aktyvinimo priemonė „Aš galiu“ I-II užsiėmimai „Savęs pažinimas ir savęs vertinimas, asmeninės savybės, gebėjimai ir interesai“
Vieta: Vilniaus teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centre Ukmergėje, Vytauto g. 75, Ukmergė
2017-03-23 10:00
Susitikimas su Lentvario sen. darbdaviais
Vieta: Trakų savivaldybės Lentvario seniūnija, Klevų al. 47A
Daugiau renginių