Praleisti naršymo saitus
Paslaugos
Informavimas telefonu
Darbdaviams
Elektroninės paslaugos
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Teikiantiems privačias tarpininkavimo įdarbinant paslaugas
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
Karo prievolininkų įdarbinimo subsidijavimas
Ieškantiesiems darbo
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Pažymų užsakymas
Neįgaliųjų integracija
Savanoriška praktika
EURES paslaugos
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką
Profesinė reabilitacija
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Teikiantiems privačias tarpininkavimo įdarbinant paslaugas  

  Vadovaujantis Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2016 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. V-159 patvirtintas Informacijos apie tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą tvarkos aprašas. Vadovaujantis šiuo aprašu, fiziniai ir juridiniai asmenys, teikiantys tarpininkavimo įdarbinant paslaugas, vykdantys veiklą Vilniaus teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje, turi teikti Vilniaus teritorinei darbo biržai informaciją apie savo statusą ir veiklą, fiziniams asmenims suteiktas tarpininkavimo įdarbinant paslaugas.

Pranešimą paštu, faksu arba e. paštu teritorinei darbo biržai pateikia:

1. Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, kurio steigimo dokumentuose nurodytas veiklos tikslas – tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimas;

2. Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens filialai, kurių steigimo dokumentuose nurodytas veiklos tikslas – tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimas;

3. valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija, kuriam teisė teikti tarpininkavimo įdarbinant paslaugas suteikta pagal tos valstybės narės teisės aktus;

4. valstybėje narėje įsteigto juridinio asmens ar kitos organizacijos filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje, kuriems teisė teikti tarpininkavimo įdarbinant paslaugas suteikta pagal tos valstybės narės teisės aktus;

5. Lietuvos Respublikos pilietis, kuris verčiasi tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimo veikla;

6. valstybės narės pilietis, kuris verčiasi tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimo veikla;

7. kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir kuris verčiasi tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimo veikla.

Pranešimai Vilniaus teritorinei darbo biržai teikiami tokia tvarka:

1. Apie statusą (teisinę formą) per 1 mėnesį, pradėjus teikti tarpininkavimo įdarbinant paslaugas (pranešimo forma);

2. apie veiklą ir fiziniams asmenims suteiktas įdarbinimo tarpininkavimo paslaugas – kartą į pusmetį, ne vėliau kaip iki kito pusmečio pirmo mėnesio 5 dienos (pranešimo forma);

3. apie nutrauktą veiklą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo veiklos nutraukimo dienos (laisva forma).

Pranešimai Vilniaus teritorinei darbo biržai teikiami adresu:
Vilniaus teritorinė darbo birža
Žirmūnų g. 139, 09120, Vilnius.
faksas (8 5) 272 5911.

Jei kyla klausimų, galite kreiptis tel. (8 5) 272 5739,
El. paštu:
Alfonsas.Stravinskas@ldb.lt,
Klientų aptarnavimo departamentas.


Informacija atnaujinta: 2018.03.05 11:10