Praleisti naršymo saitus
Paslaugos
Informavimas telefonu
Darbdaviams
Elektroninės paslaugos
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Teikiantiems privačias tarpininkavimo įdarbinant paslaugas
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
Karo prievolininkų įdarbinimo subsidijavimas
Ieškantiesiems darbo
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Pažymų užsakymas
Neįgaliųjų integracija
Savanoriška praktika
EURES paslaugos
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką
Profesinė reabilitacija
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Profesinė reabilitacija 

Tikslas padėti neįgaliems asmenims ugdyti ar atkurti darbingumą, didinti profesinę kompetenciją ir integraciją į darbo rinką.

Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas, kai:

— asmuo pirmą kartą kreipiasi į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (toliau – NDNT) dėl darbingumo lygio nustatymo;

— asmenį siunčia į NDNT teritorinė darbo birža.

 

Teritorinė darbo birža priima sprendimą siųsti asmenis, kuriems nustatytas darbingumo lygis, į NDNT nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio jeigu:

— asmuo įregistruotas teritorinėje darbo biržoje;

— asmens darbingumo lygis yra nuo 0 iki 45 procentų;

— iki nustatyto asmens darbingumo lygio termino pabaigos yra likę ne mažiau kaip 180 kalendorinių dienų.

— atitinka Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2013 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. V-280 patvirtintus prioritetus ir prioritetines tikslines grupes.

 

Asmenys, gavę teritorinės darbo biržos siuntimą nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, pateikia arba išsiunčia jį registruotu laišku į NDNT teritorinį skyrių. Asmuo papildomai pateikia:

— Lietuvos Respublikos piliečio pasą, Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelę arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

— prašymą nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį.

 

Asmenys, kuriems NDNT nustatė profesinės reabilitacijos poreikį, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo išvados dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio gavimo turi kreiptis į darbo biržą.

Dalyvaujantiems profesinės reabilitacijos programoje – įvertinami neįgaliųjų profesiniai gebėjimai, teikiamos profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos, išugdomi nauji arba atnaujinami prarasti profesiniai gebėjimai, teikiama pagalba įsidarbinant.

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo finansavimas. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas asmeniui gali būti finansuojamas ne ilgiau kaip 12 mėnesių. Asmenims, dalyvaujantiems profesinės reabilitacijos programoje ir negaunantiems darbo pajamų, mokama profesinės reabilitacijos pašalpa ir apmokamos maitinimo, kelionės bei apgyvendinimo išlaidos.

 Vilniaus teritorinės darbo biržos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. V-312 patvirtintas Vilniaus teritorinės darbo biržos priemonių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas. 

 

2018 metų  sausio-rugpjūčio   mėn. profesinės reabilitacijos priemonės rezultatai:

Per 2018 m. sausio-rugpjūčio mėn. į profesinės reabilitacijos programą nusiųsta 116 asmenų.

2018 m. sausio-rugpjūčio mėn. profesinės reabilitacijos programą baigė 178 asmenys.

Per 2018 m. sausio-rugpjūčio mėn. įdarbinta 104 asmenys.

Per 2018 m.  sausio-rugpjūčio  mėn.  profesinės reabilitacijos programos vykdymui panaudota 111018,26 Eur Europos socialinio fondo lėšų ir 305034,26 Eur Valstybės biudžeto lėšų.

Be to profesinės reabilitacijos programoje, finansuojamoje iš VB lėšų panaudota 195625,33 Eur.

 

2017 metų rezultatai:

Per 2017 m. į profesinės reabilitacijos programą nusiųsti 307 asmenys.

2017 m. profesinės reabilitacijos programą baigė 277 asmenys.

Per 2017 m. įdarbinta 161 asmuo.

Per 2017 m. profesinės reabilitacijos programos vykdymui panaudota 520026,86 Eur Europos socialinio fondo lėšų ir 389047,24 Eur Valstybės biudžeto lėšų.

Be to, profesinės reabilitacijos programoje, finansuojamoje iš VB lėšų panaudota 109989,03 Eur.

 

2016 m. rezultatai:

Per 2016 m. į profesinės reabilitacijos programą nusiųsti 294 asmenys.

2016 m. profesinės reabilitacijos programą baigė 207 asmenys.

Per 2016 m. įdarbinta 140 asmenų.

Iš viso projekte „Pagalba neįgaliesiems“ panaudota 757589,18 Eur, iš jų VB lėšų – 195305,35 Eur ir ESF lėšų - 562283,83 Eur.

Be to, profesinės reabilitacijos programoje, finansuojamoje iš VB lėšų panaudota 274053,41 Eur.

 

2015 m. rezultatai:

2015 m.  profesinės reabilitacijos programoje dalyvavo 234 asmenys, iš jų 187 asmenys buvo nusiųsti 2015 m. 

Profesinės reabilitacijos dalyviai rinkosi šias paklausias darbo rinkoje profesijas: apskaitininko, siuvėjo,  plytelių klojėjo, prekybos salės pagalbinio darbuotojo, teksto rinkėjo ir maketuotojo.

Ataskaitiniu laikotarpiu profesinės reabilitacijos programą baigė 105 asmenys. Pasibaigus profesinei reabilitacijai per 6 mėnesius įsidarbino 62 asmenys arba 59 proc. visų baigusių profesinės reabilitacijos programą asmenų. 


Informacija atnaujinta: 2018.09.07 12:19