Praleisti naršymo saitus
Paslaugos
Informavimas telefonu
Darbdaviams
Elektroninės paslaugos
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Teikiantiems privačias tarpininkavimo įdarbinant paslaugas
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
Karo prievolininkų įdarbinimo subsidijavimas
Ieškantiesiems darbo
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Pažymų užsakymas
Neįgaliųjų integracija
Savanoriška praktika
EURES paslaugos
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką
Profesinė reabilitacija
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Neigaliųjų integracija 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo  4 straipsnio nuostatomis (toliau – Įstatymas), neįgalieji, kuriems nustatytas iki 55 procentų darbingumo lygis, yra darbo rinkoje papildomai remiami asmenys.

Siekiant sudaryti specialias sąlygas šiems asmenims integruotis ir išlikti darbo rinkoje, minėtame Įstatyme jiems yra numatytos aktyvios darbo rinkos politikos priemonės, tai: bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų profesinis mokymas, remiamasis įdarbinimas, parama darbo vietoms steigti, teritorinis judumas http://www.ldb.lt/TDB/Vilnius/Paslaugos/Puslapiai/Aktyviosdarborinkospolitikospriemon%c4%97s2.aspx

Profesinės reabilitacijos programa pradėta įgyvendinti nuo 2005 m. liepos 1-osios įsigaliojus Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo pakeitimams, kuris asmenims, turintiems sveikatos sutrikimų, suteikia didesnes galimybes integruotis į darbo rinką ir dalyvauti profesinės reabilitacijos programose http://www.ldb.lt/TDB/Vilnius/Paslaugos/Puslapiai/Aktyviosdarborinkospolitikospriemon%c4%97s2.aspx

Socialinėse įmonėse siekiama įdarbinti asmenis, praradusius profesinį ir bendrąjį darbingumą, ekonomiškai neaktyvius, negalinčius lygiomis sąlygomis konkuruoti darbo rinkoje. Už šių asmenų įdarbinimą ir jų darbo vietų išlaikymą darbdavius finansiškai remia valstybė  http://www.ldb.lt/TDB/Vilnius/Paslaugos/Puslapiai/Socialines_imones.aspx

                                      

                                      2015 metų neįgaliųjų integracijos į darbo rinką rodikliai

  

 

Įdarbinta į laisvas darbo vietas neįgalių asmenų

 

 

1224

 

Dalyvavo aktyvios darbo rinkos politikos  priemonėse

 

 

551

 

Dalyvavo profesinės reabilitacijos programoje

 

 

234

 

Remiamas neįgaliųjų užimtumas socialinėse

įmonėse

 

Įsteigta/pritaikyta naujų darbo vietų socialinėse įmonėse

 

 

3966

 

 

57


Informacija atnaujinta: 2017.04.20 10:32