Praleisti naršymo saitus
Paslaugos
Informavimas telefonu
Darbdaviams
Elektroninės paslaugos
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Teikiantiems privačias tarpininkavimo įdarbinant paslaugas
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
Karo prievolininkų įdarbinimo subsidijavimas
Ieškantiesiems darbo
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Pažymų užsakymas
Neįgaliųjų integracija
Savanoriška praktika
EURES paslaugos
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką
Profesinė reabilitacija
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Subsidijos darbdaviui už įdarbintus karo prievolininkus  

Jei įdarbinate ar esate įdarbinęs atlikusį privalomąją pradinę karo tarnybą baigusį karo prievolininką, Jums gali būti skirta subsidija šių asmenų darbo užmokesčio išlaidoms dalinai kompensuoti

Subsidijų už įdarbintus karo prievolininkus skyrimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 41 straipsnio 2 dalis; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimas Nr. 165 „Dėl subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir šios subsidijos dydžio nustatymo“.

Subsidija skiriama darbdaviams:

įdarbinusiems karo prievolininkus, atlikusius privalomąją karo tarnybą;

pas kuriuos grįžo dirbti atlikę privalomąją karo tarnybą prievolininkai.

 

 

Karo prievolininkas turi būti įdarbintas per 3 mėnesius nuo nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo datos arba atlikęs privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkai.

 

Darbdaviui kompensuojama įdarbinto ar sugrįžusio dirbti karo prievolininko darbo sutartyje nurodyto darbo užmokesčio ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų suma, kuri negali viršyti 1,5 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios prašymo teritorinei darbo biržai pateikimo dieną, dydžio.

Subsidija mokama 6 mėnesius nuo karo prievolininko įdarbinimo arba sugrįžimo į darbą dienos.

Prašymą skirti subsidiją kartu su darbo sutarties su įdarbintu karo prievolininku kopija ir pažyma apie įdarbinto karo prievolininko dirbtą darbo laiką, apskaičiuotą ir išmokėtą jam darbo užmokestį, taip pat apskaičiuotas draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas, teritorinei darbo biržai darbdavys turi pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus pirmam kalendoriniam mėnesiui po karo prievolininko įdarbinimo arba grįžimo į darbą.

Rekomenduojamos prašymo ir pažymos formos:

● Prašymo dėl subsidijos už įdarbintus karo prievolininkus skyrimo formos pavyzdys

Pažymos apie įdarbintų karo prievolininkų faktiškai dirbtą darbo laiką, apskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotas draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas formos pavyzdys.

 

Išsamią informaciją apie darbo užmokesčio subsidijų mokėjimo tvarką darbdaviams, įdarbinusiems nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusius karo prievolininkus, Jums suteiks:

 
Vilniaus teritorinės darbo biržos Vilniaus miesto 4-ojo skyriaus  vyr. specialistė Diana Viršilienė, tel. (8 5) 259 4445, el. paštas Diana.Virsiliene@ldb.lt 

Jaunimo užimtumo skyriaus vyr. specialistė Natalija Suckelienė, tel. (8 5) 259 4473, el. paštas Natalija.Suckeliene@ldb.lt 


Vilniaus teritorinės darbo biržos Vilniaus rajono skyriaus vyr. specialistė Diana Capkovaitė, tel. (8 5) 213 9826, el. paštas diana.capkovaite@ldb.lt

 

Vilniaus teritorinės darbo biržos Šalčininkų skyriaus vyr. specialistė Žana Junevič, tel. (8 380) 51 966, el. paštas zana.junevic@ldb.lt


Vilniaus teritorinės darbo biržos Širvintų skyriaus vyr. specialistė Jolanta Bučienė, tel. (8 382) 52 652, el. paštas jolanta.buciene@ldb.lt


Vilniaus teritorinės darbo biržos Švenčionių skyriaus vyr. specialistas Vidas Žvirgždas, tel. 8 (387) 68 218, el. paštas vidas.zvirgzdas@ldb.lt


Vilniaus teritorinės darbo biržos Trakų skyriaus vyresn. specialistė Tamara Visnevska, tel. (8 528) 55 470, el. paštas tamara.visnevska@ldb.lt


Vilniaus teritorinės darbo biržos Ukmergės skyriaus vyr. specialistė Zita Vasiliauskienė, tel. 8 (340) 62 374, el. paštas zita.vasiliauskiene@ldb.lt

 
Vilniaus teritorinės darbo biržos Finansų ir apskaitos skyrius vyr. specialistas Anatolijus Komarovas, tel. (8 5)272 5927, el. paštas anatolijus.komarovas@ldb.lt.


Informacija atnaujinta: 2018.10.09 13:33