Praleisti naršymo saitus
Paslaugos
Informavimas telefonu
Darbdaviams
Elektroninės paslaugos
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Teikiantiems privačias tarpininkavimo įdarbinant paslaugas
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
Karo prievolininkų įdarbinimo subsidijavimas
Ieškantiesiems darbo
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Pažymų užsakymas
Neįgaliųjų integracija
Savanoriška praktika
EURES paslaugos
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką
Profesinė reabilitacija
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės 

Darbo birža organizuoja priemones:

Įgyvendinimas Vilniaus teritorinėje darbo biržoje*

Parama mokymuisi:

                 -  Profesinis mokymas

                  -  Stažuotė

                  -  Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį

                  -  Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas

Remia ieškančiųjų darbo įdarbinimą:

-   Įdarbinimas subsidijuojant

-   Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas

                  -   Darbo įgūdžių įgijimo sutartis - buvo įgyvendinama iki 2017-06-30

-   Viešieji darbai - buvo įgyvendinama iki 2017-06-30

                  -   Darbo rotaciją - buvo įgyvendinama iki 2017-06-30

Remia bedarbių neterminuotą įdarbinimą, steigiant darbo vietas:

 

-   Darbo vietų steigimo subsidijavimas

-   Savarankiško užimtumo rėmimas

Bedarbiu teritorinio judumo rėmimas - buvo įgyvendinama iki 2017-06-30

 Parama judumui

    

Daugiau informacijos:

Telefonu (8 5) 272 5077.

Lietuvos darbo biržos svetainėje adresu www.ldb.lt 

 


Informacija atnaujinta: 2018.05.18 12:57