Praleisti naršymo saitus
ES parama
ESF projektų valdymas
ESF projektai
ESF projektų rezultatai
Įgyvendinti projektai
Kontaktai
Europos socialinio fondo finansuojamas projektas "Ilgalaikių bedarbių įdarbinimo rėmimas“
Sąrašas
2014 m. rugpjūčio 1 d.
Kategorija: ESF projektai

                        

2014-08-01

  

Projekto tikslas – padėti ilgalaikiams bedarbiams ir ilgą laiką nedirbusiems asmenims, registruotiems teritorinėse darbo biržose, integruotis į darbo rinką ir joje išsilaikyti.

Projekto pradžia – 2014 m. rugpjūčio 1 d.

Projekto veiklų pabaiga – 2018 m. balandžio 30 d.

 Planuojamos projekto veiklos

  •         profesinis mokymas;
  •         darbo įgūdžių įgijimo rėmimas;
  •         įdarbinimas subsidijuojant;
  •         bedarbių teritorinio judumo rėmimas.

 Tikslinės grupės:

  •          ilgalaikiai bedarbiai;
  •          bedarbiai, kurie iki įsiregistravimo darbo biržoje nedirbo 2 metus ir ilgiau.

 

Planuojami projekto rezultatai Vilniaus teritorinėje darbo biržoje:

- Įgyvendinant projektą planuojama, kad 400 ilgalaikių bedarbių ir 535 bedarbiams iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje nedirbę 2 metus ir ilgiau dalyvaus profesinio mokymo priemonėje.

- Įgyvendinant darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonę, planuojama 125 ilgalaikiams bedarbiams bei 190 bedarbių iki įsiregistravimo darbo biržoje nedirbusių 2 metus ir ilgiau suteikti galimybę įtvirtinti trūkstamus darbo įgūdžius tiesiogiai darbo vietoje. Darbdaviams, įdarbinusiems bedarbius mokamos darbo užmokesčio subsidijos ir darbo įgūdžių įgijimo tiesiogiai darbo vietoje organizavimo išlaidos.

 - Planuojama, kad įdarbinimo subsidijuojant priemonė padės įsitvirtinti darbo rinkoje ar laikinai įsidarbinti 350 ilgalaikių bei 500 bedarbių, iki įsiregistravimo darbo biržoje nedirbusių 2 metus ir ilgiau. Darbdaviams, įdarbinusiems papildomai remiamus bedarbius mokamos darbo užmokesčio subsidijos.

 - Įgyvendinant projektą, planuojama, kad 55 ilgalaikiai bedarbiai ir 70 bedarbiai iki įsiregistravimo darbo biržoje nedirbę 2 metus ir ilgiau dalyvaus bedarbių teritorinio judumo priemonėje.

 

Darbuotojai, atsakingi už projekto veiklų vykdymą:

 

Vilniaus TDB skyrius

Atsakingų asmenų vardas, pavardė

Projekto veikla

Telefono numeris

Elektroninis paštas

 

 

Vilniaus miesto skyriai

Meilutė Jankaitienė

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas

(8 5) 272 1980

meilute.jankaitiene@ldb.lt

Ramutė Čeplienė

 

Profesinis mokymas

 

(8 5) 259 4474

(8 5) 259 4422

ramute.cepliene@ldb.lt

Liucija Galvanauskienė

liucija.galvanauskiene@ldb.lt

Aurėja Mitkevičienė

Įdarbinimas subsidijuojant

(8 5) 259 4409

Aureja.Mitkeviciene@ldb.lt

Natalija Suckelienė

Diana Viršilienė

Bedarbių teritorinis judumo rėmimas

(8 5) 259 4473

(8 5) 259 4445

natalija.suckeliene@ldb.lt

diana.virsiliene@ldb.lt

 

 

Vilniaus rajono skyrius

Diana Capkovaitė

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, bedarbių teritorinio judumo rėmimas

(8 5) 213 9826

diana.capkovaite@ldb.lt

Vilija Voronavičienė

(8 5) 213 9747

vilija.voronaviciene@ldb.lt

Vida Stasiūnienė

 Profesinis mokymas

(8 5) 213 9826

vida.stasiuniene@ldb.lt

Jovita Jackūnė

(8 5) 249 4194

jovita.jackune@ldb.lt

Vilija Voronavičienė

Įdarbinimas subsidijuojant

(8 5) 213 9747

vilija.voronaviciene@ldb.lt

Virginija Akranavičienė

virginija.akranaviciene@ldb.lt

 

 

Šalčininkų skyrius

Žana Junevič

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, įdarbinimas subsidijuojant

(8 380) 51 966

zana.junevic@ldb.lt

Ana Mickelevič

ana.mickelevic@ldb.lt

Lilija Minkevič

Profesinis mokymas

(8 380) 51 626

lilija.minkevic@ldb.lt

Zita Barzdaitė

Bedarbių teritorinio judumo rėmimas

(8 380) 51 031

zita.barzdaite@ldb.lt

 

 

Širvintų skyrius

Jolanta Bučienė

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas,įdarbinimas subsidijuojant

(8 382) 52 652

jolanta.buciene@ldb.lt

Jolanta Bučienė

Profesinis mokymas

(8 382) 51 652

jolanta.buciene@ldb.lt

Jadvyga Bekasėnienė

Bedarbių teritorinio judumo rėmimas

(8 382) 52 652

jadvyga.bekaseniene@ldb.lt

Švenčionių skyrius

Vidas Žvirgždas

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, profesinis mokymas, įdarbinimas subsidijuojant, bedarbių teritorinio judumo rėmimas

(8 387) 68 218

vidas.zvirgzdas@ldb.lt

 Trakų skyrius

Genovaitė Nasutavičiūtė

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, bedarbių teritorinio judumo rėmimas

(8 528) 55 470

genovaite.nasutaviciute@ldb.lt

Oksana Vičkačkienė

Profesinis mokymas

oksana.vickackiene@ldb.lt

Tamara Višnevska

Įdarbinimas subsidijuojant

tamara.visnevska@ldb.lt

Irina Pavlovienė

irina.pavloviene@ldb.lt

Ukmergės skyrius

Zita Vasiliauskienė

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, bedarbių teritorinio judumo rėmimas

(8 340) 62 374

zita.vasiliauskiene@ldb.lt

Raimundas Slapšys

Profesinis mokymas

raimundas.slapsis@ldb.lt

 Klientų aptarnavimo departamentas

Elvyra Sinkevičienė

Įdarbinimas subsidijuojant, darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, bedarbių teritorinio judumo rėmimas

(8 5) 272 5083

elvyra.sinkeviciene@ldb.lt

Ina Arlauskienė

Profesinis mokymas

(8 5) 272 5297

ina.arlauskiene@ldb.lt

Finansų ir apskaitos skyrius

Dalia Bulbenkienė

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, bedarbių teritorinio judumo rėmimas

(8 5) 272 5076

dalia.bulbenkiene@ldb.lt

Danguolė Šepšinskienė

(8 5) 250 5901

danguole.sepsinskiene@ldb.lt

 

Sąrašas