Praleisti naršymo saitus
ES parama
ESF projektų valdymas
ESF projektai
ESF projektų rezultatai
Įgyvendinti projektai
Kontaktai
Europos socialinio fondo finansuojamas projektas „Nekvalifikuotų asmenų kompetencijų didinimas“
Sąrašas
2014 m. rugpjūčio 1 d.
Kategorija: ESF projektai
                              

 

2014-08-01

Projekto tikslas – padidinti nekvalifikuotų bedarbių, registruotų teritorinėse darbo biržose, motyvaciją įsidarbinti, padėti jiems spręsti emocines, asmenybės ir bendravimo problemas, sudarančias kliūtis jų užimtumui, padėti įgyti ar patobulinti kvalifikaciją ar įgyti kompetencijų, trūkstamų darbo įgūdžių tiesiogiai darbo vietoje, integruotis į darbo rinką ir joje įsitvirtinti.

Projekto pradžia – 2014 m. rugpjūčio 1 d.

Projekto veiklų pabaiga – 2018 m. kovo 31 d.

Planuojamos projekto veiklos

  •          profesinis mokymas;
  •          darbo įgūdžių įgijimo rėmimas;
  •          darbo rotacija;
  •          konsultavimas ir profesinis orientavimas.

 

Tikslinė grupė:

  •          darbo biržoje registruoti nekvalifikuoti bedarbiai;

 

 Planuojami projekto rezultatai Vilniaus teritorinėje darbo biržoje: 

 

Veiklos pavadinimas

Planuojamas dalyvių skaičius

Numatomos lėšos projekto veiklos finansuoti, Eur

Profesinis mokymas

4550

8 413 895,97

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas

1500

2 063 542,63

Darbo rotacija

120

339 376,74

Konsultavimas ir profesinis orientavimas

1390

40 257,18

 

Darbuotojai, atsakingi už projekto veiklų vykdymą:

 

Vilniaus TDB skyrius

Atsakingų asmenų vardas, pavardė

Projekto veikla

Telefono numeris

Elektroninis paštas

 

 

 

Vilniaus miesto skyriai

Meilutė Jankaitienė

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas

(8 5) 272 1980

meilute.jankaitiene@ldb.lt

Ramutė Čeplienė

 

Profesinis mokymas

(8 5) 259 4474

ramute.cepliene@ldb.lt

Liucija Galvanauskienė

(8 5) 259 4422

liucija.galvanauskiene@ldb.lt

Loreta Stankevičienė

Darbo rotacija

(8 5) 259 4463

loreta.stankeviciene@ldb.lt

Lilija Vorobjova

(8 5) 259 4444

lilija.vorobjova@ldb.lt

 

 

Vilniaus rajono skyrius

Diana Capkovaitė

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas,

darbo rotacija

(8 5) 213 9826

diana.capkovaite@ldb.lt

Vilija Voronavičienė

(8 5) 2139747

vilija.voronaviciene@ldb.lt

Vida Stasiūnienė

  Profesinis mokymas

(8 5) 213 9826

vida.stasiuniene@ldb.lt

Jovita Jackūnė

(8 5) 249 4194

jovita.jackune@ldb.lt

 

Šalčininkų

skyrius

Žana Junevič

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas,

darbo rotacija

(8 380) 51 966

zana.junevic@ldb.lt

Ana Mickelevič

(8 380) 51 966

ana.mickelevic@ldb.lt

Lilija Minkevič

Profesinis mokymas

(8 380) 51 626

lilija.minkevic@ldb.lt

Širvintų skyrius

Jolanta Bučienė

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, darbo rotacija, profesinis mokymas

(8 382) 52 652

jolanta.buciene@ldb.lt

 

Švenčionių skyrius

 

Svetlana Kravčenko

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, profesinis mokymas, darbo rotacija

 

(8 387) 68 217

 

svetlana.kravcenko@ldb.lt

 

Trakų skyrius

Genovaitė Nasutavičiūtė

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, darbo rotacija

 

(8 528) 55 470

genovaite.nasutaviciute@ldb.lt

Oksana Vičkačkienė

Profesinis mokymas

(8 528) 55 470

oksana.vickackiene@ldb.lt

 

Ukmergės skyrius

Zita Vasiliauskienė

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas

(8 340) 62 374

zita.vasiliauskiene@ldb.lt

Raimundas Slapšis

Profesinis mokymas

(8 340) 62 374

raimundas.slapsis@ldb.lt

Daiva Lenartavičienė

Darbo rotacija

(8 340) 62 374

daiva.lenartaviciene@ldb.lt

 

Klientų aptarnavimo departamentas

 

Elvyra Sinkevičienė

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas,

darbo rotacija

 

(8 5) 272 5083

 

elvyra.sinkeviciene@ldb.lt

Ina Arlauskienė

Profesinis mokymas

(8 5) 272 5297

ina.arlauskiene@ldb.lt

Daiva Januškaitė

Profesinis mokymas, darbo įgūdžių įgijimo rėmimas,

darbo rotacija

(8 5) 272 5927

daiva.januskaite@ldb.lt

Aleksandras Lukaševič

(8 5) 272 5076

aleksandr.lukasevic@ldb.lt

 

 

             

Sąrašas