Praleisti naršymo saitus
ES parama
ESF projektų valdymas
ESF projektai
ESF projektų rezultatai
Įgyvendinti projektai
Kontaktai
Europos socialinio fondo finansuojamo projekto „Vyresnio amžiaus bedarbių rėmimas" rezultatai
Sąrašas
2015 m. kovo 13 d.
Kategorija: ESF projektai

              

2018-05-10

Projekto tikslas – Padėti vyresniems negu 54 metų bedarbiams, registruotiems teritorinėse darbo biržose, įgyti ar patobulinti kvalifikaciją ir (ar) įgyti kompetencijų ir trūkstamų darbo įgūdžių, padedančių integruotis į darbo rinką ir joje įsitvirtinti.

Projekto pradžia – 2015 m. sausio 1 d.

Projekto veiklų pabaiga – 2018 m. kovo 31 d.

Planuojamos projekto veiklos – Profesinis mokymas ir neformalus švietimas, įdarbinimas subsidijuojant,  bedarbių teritorinio judumo rėmimas.

Tikslinė grupė:

  •    Vyresni negu 54 metų bedarbiai;

Planuojami projekto rezultatai Vilniaus teritorinėje darbo biržoje:

- Įgyvendinant projektą planuojama, kad įdarbinimo subsidijuojant priemonė padės įsitvirtinti darbo rinkoje ar laikinai įsidarbinti 1813 vyresnių negu 54 metų bedarbių. Darbdaviams, įdarbinusiems papildomai remiamus bedarbius mokamos darbo užmokesčio subsidijos.

- Įgyvendinant projektą planuojama, kad 1410 vyresni negu 54 metų bedarbiai dalyvaus profesinio mokymo ir neformalaus švietimo priemonėje.

- Įgyvendinant projektą, planuojama, kad 27 vyresni negu 54 metų bedarbiai dalyvaus bedarbių teritorinio judumo priemonėje.

 Pasiekti rezultatai Vilniaus teritorinėje darbo biržoje 

Veiklos pavadinimas

Kovo mėn. nusiųsta asmenų

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu nusiųsta asmenų

Profesinis mokymas

1

1555

Įdarbinimas subsidijuojant

0

1857

Bedarbių teritorinio judumo rėmimas

0

27

Vilniaus teritorinė darbo birža nuo projekto pradžios iki 2018-04-30 panaudojo 4689,36 tūkst. Eur.

   

Sąrašas